Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath (PS NDT-Bobath) jest organizacją non – profit, jedyną w Polsce instytucją odpowiedzialną za stronę merytoryczną kursów i szkoleń z zakresu usprawniania Metodą NDT-Bobath, a także uprawnioną do propagowania informacji dotyczących metody oraz do używania znaku NDT-Bobath.

PS NDT-Bobath zrzesza specjalistów (lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów i terapeutów zajęciowych), którzy ukończyli spejalistyczne kursy zakresu NDT-Bobath i obecnie pracują tą metodą.

Organizacja, pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT-SI zostało zarejestrowane 15 grudnia 1993 roku. Powstała z inicjatywy pierwszych w Polsce certyfikowanych specjalistów Metody NDT-Bobath oraz Sensory Integration, w celu dbania o prawidłowy rozwój Metody Bobath i Sensory Integration w Polsce.