„Zaburzenia w pracy błędnika w ujęciu rehabilitacji pediatrycznej”

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez dr Rose Marie Rine
„Zaburzenia w pracy błędnika w ujęciu rehabilitacji pediatrycznej”
Termin warsztatów: 12-14.10.2018
Miejsce: Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia
Prowadzący: Fizjoterapeutka dr Rose Marie Rine
 
Rose Marie Rine P.T., Ph. D.
pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i jest światowej sławy licencjonowaną fizjoterapeutką. Autorka wielu publikacji z tematyki fizjoterapii dziecięcej. Jest absolwentką fizjoterapii na Uniwersytecie w Connecticut, tytuł doktora uzyskała na Northeastern University z psychologii eksperymentalnej / neurologii. Pracowała w charakterze Wykładowcy na Uniwesytecie w Miami, Northeaster University, Marshall
University i University of St Augustin. Aktualnie jest konsultantem, przewodniczy zespołowi zajmującemu się zaburzeniami w pracy zmysłów i prowadzi badania naukowe w ramach NIH – Amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia. Prowadzi również własny ośrodek terapeutyczny Specialty Therapy Source LLC w Jacksonville, http://www.specialtytherapy.com/index.html 2,5 dniowy kurs
obejmować będzie wykłady i zajęcia praktyczne z zakresu anatomii, fizjologii i rozwoju układu przedsionkowego, chorób układu przedsionkowego i jego zaburzeń, badań diagnostycznych i klinicznych, interpretacji wyników i interwencji u dzieci. Materiał przekazany w trakcie wyników oparty jest na badaniach naukowych oraz na doświadczeniu własnym dr Rose Marie Rine.
Warunki otrzymania certyfikatu: pełne uczestnictwo w warsztatach
Koszt warsztatów: 1 500,00 zł brutto .
Możliwość wpłat ratalnych:
I rata 500,00zł. – zaliczka – w terminie 7 dni od dnia wpisania na listę uczestników
II rata 1 000,00zł. – do 31 sierpnia 2018 roku
Wpłaty należy dokonywać na rachunek:
Bank PKO BP 77 1020 1853 0000 9002 0009 2858
Tytuł wpłaty: Warsztaty zaburzenia w pracy błędnika GDYNIA 2018 oraz imię i nazwisko )
Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres mailowy owigdynia.szkolenia@gmail.com
. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt Anna Skorowska tel. 58 622-07-48
 

 

Zmiana adresu mailowego dla kontaktów w sprawach członkowskich

Informujemy o zmiane adresu mailowego do przesyłania scanów dokumentów związanych z wstąpieniem do Stowarzyszenia lub aktualizacji danych oraz uzyskania informacji o składkach członkowskich.

Obecny adres mailowy to:

katarzynapadula@icloud.com

Zmiana terminu kursu

Uwaga, 
informacja od organizatora kursu. Nastapiła zmiana terminu kursu !!
KURS NDT BOBATH BABY W GDYNI
 Termin kursu: 15-26.10.2018
 Miejsce: Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji
ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia
 Prowadzący: – Zofia Szwiling – Senior Instruktor Fizjoterapeuta NDT-Bobath
                         – Dore Blom – Senior Instruktor Terapii Mowy NDT-Bobath
                         – Fotini Zografou – Senior Instruktor Terapii Zajęciowej NDT-Bobath

osoby chętne do wzięcia udziału w kursie prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres mailowy

owigdynia.szkolenia@gmail.com

. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt Anna Skorowska tel. 58 622-07-48, (pon – pt. w godzinach 8.00 – 12.00)

pełne ogłoszenie w zakładce planowane kursy: http://www.ndt-bobath.pl/?page_id=73

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath z siedzibą 02-786 Warszawa, ul. Związku Walki Młodych 6 m 61.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych.

Oto jego dane kontaktowe: Ewa Budzińska biuro@ndt-bobath.pl

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu do Stowarzyszenia, a także później, w związku z zapisami na organizowane przez nas konferencje.  


 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath?

Przetwarzamy Twoje dane na użytek własny Stowarzyszenia, w celu jego prawidłowego funkcjonowania. Dane Czlonka stowarzyszenia udostępnione są również na stronie www. Stowarzyszenia (www.ndt-bobath.pl) w zakładce znajdź terapeutę w zakresie udostępnionym przez Ciebie w czasie zapisu do Stowarzyszenia.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych:

Imię i nazwisko

Data urodzenia, pesel

Nr telefonu kontaktowego

email

Adres zamieszkania

adres korespondencyjny

nr prawa wykonywania zawodu

kopia certyfikatu ukończenia kursu podstawowego NDT-Bobath certyfikowanego przez EBTA

dane do rachunku

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł/mogła stać się członkiem Stowarzyszenia NDT-Bobath oraz korzystać z przywilejów jakie przysługują członkom.  

 

Jakie masz uprawnienia wobec Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Stowarzyszenie; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

•przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe  udostępniamy za pomocą strony internetowej www stowarzyszenia w zakładce znajdź terapeutę.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas jaki jesteś członkiem Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath.

Zarząd PS NDT Bobath

Informacja dotycząca miejsca konferencji

Szanowni Państwo, 
w związku z licznymi zapytaniami informujemy iż coroczna Konferencja terapeutów NDT-Bobath odbedzie sie w :

                         Hotel MERCURE WARSZAWA GRAND

                         Ul. Krucza 28

                         Sala Olimp, X piętro

Zarząd PS NDT-Bobath

                       

Plan KONFERENCJI

Szanowni Państwo, 
poniżej przedstawiamy ramowy plan corocznej konferencji terapeutów NDT-Bobath.
                                           

Szanowni Państwo, 
Wykład Pana Roberta Giezka, został zastąpiony wykładem Dr Marii Borkowskiej.

 

Plan konferencji 12.05.2018 r.

 

                                   „Małe dziecko w wieloprofilowej terapii”

 

8.30 – 9.00 rejestracja

9.00 – 9.10 powitanie

9.10 – 9.40 Dr Maria Borkowska
„Metoda NDT Bobath w Polsce – poczatki i teraźniejszość"

9.45-10.45 Alexandra Klimentopoulou, MD, PhD.  Grecja
”Developmental follow-up of preterm babies :updated medical literature and good practice guidelines

 

10.45 -11.00 pytania i odpowiedzi

11.00 – 11.20 przerwa kawowa

 

11.20 – 12.00 Dr Małgorzata Szmurło
"Wczesna diagnostyka zaburzeń rozwoju dziecka w świetle współczesnych badań naukowych"

12.00 – 13.00–Foteini Zografou,OT,Senior Bobath Tutor,Grecja
„Sensory developmental features of preterm babies”

13.00 -13.15 pytania i odpowiedzi

13.15 -14.00 lunch

 

14.00 -15.00 -Dore Blom,SLT.Senior Bobath Tutor,Grecja
“Feeding difficulties in babies, a multidisciplinary approach”

15.05 – 15.45 -Zofia Szwiling,PT,Senior Bobath Tutor,Polska
„Wariacje ruchowe versus adaptacje ruchowe”

15.45 -16.00 pytania i odpowiedzi

 

16.15 – 17.15  WALNE ZEBRANIE

 

19.30  UROCZYSTA KOLACJA

 

MIEJSCE   –     Warszawa

                         Hotel MERCURE WARSZAWA GRAND

                         Ul. Krucza 28

                         Sala Olimp, X piętro

                       

Konferencja PS NDT-Bobath

Uwaga!!!
Lista na Konferencję PS NDT-Bobath "„MAŁE  DZIECKO  W  WIELOPROFILOWEJ  TERAPII”" została zamknięta z dniem 10.04.2018.

Zarząd

Życzenia Świąteczne

58f1d38119dd9_o,size,969x565,q,71,h,fec050

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez dr Rose Marie Rine    

               „Zaburzenia w pracy błędnika w ujęciu rehabilitacji pediatrycznej”

  • Termin warsztatów: 1-3.06.2018
  • Miejsce: Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji
                       ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia
  • Prowadzący:

     Fizjoterapeutkę dr Rose Marie Rine   

  • Warunki otrzymania certyfikatu:

  pełne uczestnictwo w warsztatach

  • Koszt warsztatów: 1 500,00 zł brutto . 

            Możliwość wpłat ratalnych:

            I rata    500,00zł.  –  zaliczka – w terminie 7 dni od dnia wpisania na listę uczestników

            II rata  1 000,00zł.  – do 10  maja 2018 roku

 

           Wpłaty należy dokonywać na rachunek:

                           Bank PKO BP 77 1020 1853 0000 9002 0009 2858

 

Tytuł wpłaty:  Warsztaty zaburzenia w pracy błędnika GDYNIA 2018 (oraz imię i nazwisko)

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o wysyłanie zgłoszeń  na adres mailowy owigdynia.szkolenia@gmail.com. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kontakt Anna Skorowska tel. 58 622-07-48

Aleksandra Łada

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P. Pani dr Aleksandry Łady, neurologopedy, nauczyciela koncepcji NDT- Bobath. 
Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Zarząd PS NDT-Bobath