Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath z siedzibą 02-786 Warszawa, ul. Związku Walki Młodych 6 m 61.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych.

Oto jego dane kontaktowe: Ewa Budzińska biuro@ndt-bobath.pl

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu do Stowarzyszenia, a także później, w związku z zapisami na organizowane przez nas konferencje.  


 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath?

Przetwarzamy Twoje dane na użytek własny Stowarzyszenia, w celu jego prawidłowego funkcjonowania. Dane Czlonka stowarzyszenia udostępnione są również na stronie www. Stowarzyszenia (www.ndt-bobath.pl) w zakładce znajdź terapeutę w zakresie udostępnionym przez Ciebie w czasie zapisu do Stowarzyszenia.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych:

Imię i nazwisko

Data urodzenia, pesel

Nr telefonu kontaktowego

email

Adres zamieszkania

adres korespondencyjny

nr prawa wykonywania zawodu

kopia certyfikatu ukończenia kursu podstawowego NDT-Bobath certyfikowanego przez EBTA

dane do rachunku

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł/mogła stać się członkiem Stowarzyszenia NDT-Bobath oraz korzystać z przywilejów jakie przysługują członkom.  

 

Jakie masz uprawnienia wobec Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Stowarzyszenie; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

•przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe  udostępniamy za pomocą strony internetowej www stowarzyszenia w zakładce znajdź terapeutę.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas jaki jesteś członkiem Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath.

Zarząd PS NDT Bobath

Informacja dotycząca miejsca konferencji

Szanowni Państwo, 
w związku z licznymi zapytaniami informujemy iż coroczna Konferencja terapeutów NDT-Bobath odbedzie sie w :

                         Hotel MERCURE WARSZAWA GRAND

                         Ul. Krucza 28

                         Sala Olimp, X piętro

Zarząd PS NDT-Bobath

                       

Plan KONFERENCJI

Szanowni Państwo, 
poniżej przedstawiamy ramowy plan corocznej konferencji terapeutów NDT-Bobath.
                                           

Szanowni Państwo, 
Wykład Pana Roberta Giezka, został zastąpiony wykładem Dr Marii Borkowskiej.

 

Plan konferencji 12.05.2018 r.

 

                                   „Małe dziecko w wieloprofilowej terapii”

 

8.30 – 9.00 rejestracja

9.00 – 9.10 powitanie

9.10 – 9.40 Dr Maria Borkowska
„Metoda NDT Bobath w Polsce – poczatki i teraźniejszość"

9.45-10.45 Alexandra Klimentopoulou, MD, PhD.  Grecja
”Developmental follow-up of preterm babies :updated medical literature and good practice guidelines

 

10.45 -11.00 pytania i odpowiedzi

11.00 – 11.20 przerwa kawowa

 

11.20 – 12.00 Dr Małgorzata Szmurło
"Wczesna diagnostyka zaburzeń rozwoju dziecka w świetle współczesnych badań naukowych"

12.00 – 13.00–Foteini Zografou,OT,Senior Bobath Tutor,Grecja
„Sensory developmental features of preterm babies”

13.00 -13.15 pytania i odpowiedzi

13.15 -14.00 lunch

 

14.00 -15.00 -Dore Blom,SLT.Senior Bobath Tutor,Grecja
“Feeding difficulties in babies, a multidisciplinary approach”

15.05 – 15.45 -Zofia Szwiling,PT,Senior Bobath Tutor,Polska
„Wariacje ruchowe versus adaptacje ruchowe”

15.45 -16.00 pytania i odpowiedzi

 

16.15 – 17.15  WALNE ZEBRANIE

 

19.30  UROCZYSTA KOLACJA

 

MIEJSCE   –     Warszawa

                         Hotel MERCURE WARSZAWA GRAND

                         Ul. Krucza 28

                         Sala Olimp, X piętro

                       

Konferencja PS NDT-Bobath

Uwaga!!!
Lista na Konferencję PS NDT-Bobath "„MAŁE  DZIECKO  W  WIELOPROFILOWEJ  TERAPII”" została zamknięta z dniem 10.04.2018.

Zarząd

Życzenia Świąteczne

58f1d38119dd9_o,size,969x565,q,71,h,fec050

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez dr Rose Marie Rine    

               „Zaburzenia w pracy błędnika w ujęciu rehabilitacji pediatrycznej”

  • Termin warsztatów: 1-3.06.2018
  • Miejsce: Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji
                       ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia
  • Prowadzący:

     Fizjoterapeutkę dr Rose Marie Rine   

  • Warunki otrzymania certyfikatu:

  pełne uczestnictwo w warsztatach

  • Koszt warsztatów: 1 500,00 zł brutto . 

            Możliwość wpłat ratalnych:

            I rata    500,00zł.  –  zaliczka – w terminie 7 dni od dnia wpisania na listę uczestników

            II rata  1 000,00zł.  – do 10  maja 2018 roku

 

           Wpłaty należy dokonywać na rachunek:

                           Bank PKO BP 77 1020 1853 0000 9002 0009 2858

 

Tytuł wpłaty:  Warsztaty zaburzenia w pracy błędnika GDYNIA 2018 (oraz imię i nazwisko)

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o wysyłanie zgłoszeń  na adres mailowy owigdynia.szkolenia@gmail.com. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kontakt Anna Skorowska tel. 58 622-07-48

Aleksandra Łada

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P. Pani dr Aleksandry Łady, neurologopedy, nauczyciela koncepcji NDT- Bobath. 
Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Zarząd PS NDT-Bobath

_ALEKSANDRA ŁADA_

_ALEKSANDRA ŁADA_

 

neurologopeda, Senior Instruktor koncepcji NDT Bobath

 

Odeszła nasza koleżanka, przyjaciółka, dobry człowiek, wielki autorytet

w dziedzinie neurologopiedii dziecięcej od której mieliśmy szczęście

wiele się nauczyć. Trudno opisać słowami to, co czujemy.  Wiele planów i

projektów pozostanie niedokończonych. 

 

Nauczyciele koncepcji NDT Bobath

 

Liliana Klimont
 

Mirosław Kuta
 

Zofia Szwiling
 

Robert Giezek
 

Maria Borkowska
 

Monika Gasińska
 

Małgorzata Szmurło

 

 

Konferencja PS NDT-Bobath 12.05.2018 – Warszawa

Zarząd PS NDT-Bobath zaprasza na konferencję w dn. 12.05.2018r.

„MAŁE  DZIECKO  W  WIELOPROFILOWEJ  TERAPII”

organizowaną w ramach corocznych spotkań  naukowych terapeutów.

 

Na zaproszenie Zarządu odpowiedzieli i swój wykład na konferencji przedstawią:

Alexandra Klimentopoulou, MD, PhD.  Grecja
”Developmental follow-up of preterm babies :updated medical literature and good practice guidelines “


Foteini Zografou,OT,Senior Bobath Tutor,Grecja

„Sensory developmental features of preterm babies”

 

-Dore Blom,SLT.Senior Bobath Tutor,Grecja

“Feeding difficulties in babies, a multidisciplinary approach”

-Zofia Szwiling,PT,Senior Bobath Tutor,Polska

„Wariacje ruchowe versus adaptacje ruchowe”

 

-Dr. Małgorzata Szmurło ,Polska

"Wczesna diagnostyka zaburzeń rozwoju dziecka w świetle współczesnych badań naukowych"

mgr Robert Giezek ,PT, .Bobath  Tutor ,Polska

„Ruch ma największy wpływ na modelowanie szkieletu” H. Frost – od teorii do praktyki.

 

Wykłady będą tłumaczone na język polski

 

MIEJSCE   –     Warszawa

                         Hotel MERCURE WARSZAWA GRAND

                         Ul. Krucza 28

                         Sala Olimp, X piętro

                         godz.9.00-16.30

ZAPISY      –  od 12.03.2018

                     Adres do zapisów  –  konferencjandtbobath@gmail.com

                     Na maile wysłane przed 12.03 nie będziemy odpowiadać.

Uwaga !!!

Lista na konferencję została zamknieta z dniem 10.04. 2018.

Zarzad 
PS NDT-Bobath

KOSZT   – członkowie Stowarzyszenia  –  100 zł.

              – pozostali  –  150 zł.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu Konferencji.

Jednocześnie informujemy, że po konferencji odbędzie się coroczne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zaś w godzinach wieczornych z okazji 25-lecia istnienia Polskiego Stowarzyszenia NDT Bobath serdecznie  zapraszamy na uroczystą kolację. Szczegóły znajdą Państwo poniżej w ogłoszeniu.

 

Serdecznie  zapraszamy.

Zarząd PS NDT-Bobath

25 lecie Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath

Szanowni Państwo

 

Pragniemy poinformować ,że w tym roku mija 25 lat od daty założenia PS NDT-Bobath.

Obecny Zarząd PS uznał za stosowne uczczenie tej daty i serdecznie Państwa  zapraszamy na uroczysty bankiet .

Chcemy, aby to wydarzenie było okazja do podziękowania tym ,którzy przyczyniali się do rozwoju metody w Polsce, ale także do konsolidowania środowiska terapeutów NDT .

Pragniemy, aby coroczna konferencja naukowa zakończyła się miłym dla nas wszystkich akcentem.

Dlatego na datę obchodów 25-lecia wybraliśmy 12.05.2018.

Miejsce bankietu – hotel  MERCURE WARSZAWA GRAND

                                    Ul. Krucza 28

                                    Sala Olimp, X piętro

                                  Godz. 19.30

Koszt udziału  – terapeuta NDT (członek PS NDT-Bobath)-  100 zł

                        – terapeuta NDT(nie zrzeszony)         – 150 zł.

                         – osoba towarzysząca                        – 150 zł.

 

Zapisy zgłaszające udział w bankiecie na adres: konferencjandtbobath@gmail.com

                                                                                     Od 12.03.2018

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania.

Zarząd PS NDT-Bobath