„Bobath dziś” – KONFERENCJA

Szanowni Państwo

Zarząd  PS NDT Bobath pragnie przypomnieć, że dn.10.06.2017r.odbędzie się konferencja nt.: „Bobath dziś”  organizowana w ramach corocznych spotkań naukowych terapeutów. Podczas konferencji swoje wykłady przedstawi nam  grono polskich Nauczycieli NDT Bobath : dr M. Borkowska, dr M. Szmurło, Z. Szwiling, L. Klimont, A. Łada oraz R. Giezek

Wszystkich członków PS NDT Bobath zapraszamy na Walne Zebranie, które odbędzie się po konferencji.

Miejsce konferencji – O.S. i R. Warszawa, ul. Polna 7a

Szczegółowy plan dnia.

8.30-9.00 Rejestracja

9.00-9.45 "Koncepcja NDT-Bobath w świetle współczesnej wiedzy medycznej" –  Dr M. Szmurło Bobath Instruktor

9.45-10.30 "Koncepcja NDT-Bobath w długofalowym programie usprawniania wcześniaków" – Dr M. Borkowska NDT Bobath Senior Instruktor

10.30-11.15 "Hipotonia….różnice w podejściu pomimo podobieństw" – Z.Szwiling  NDT Bobath Senior Instruktor

11.15-11.30 Pytania i odpowiedz

11.30-13.00 Przerwa

13.00-13.45 „Prymarne funkcje oralne i ich predykcja w obszarze kompetencji komunikacyjnych dziecka dystonicznego. Etiopatologia, leczenie, perspektywa neurologopedyczna.” A. Łada NDT Bobath Senior Instruktor

13.45-14.30 Możliwości i wyzwania w terapii dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością: mobilność, uczestnictwo, terapia funkcjonalna zorientowana na cel"  L. Klimont NDT Bobath Instruktor

14.30-15.15.”Biomechaniczne aspekty kontroli posturalnej w pozycjach wysokich” R. Giezek NDT Bobath Instruktor

15.15.-15.30 Pytania i odpowiedzi

15.30-17.30 Walne zebranie

WARSZTATY ROZWIJAJĄCE DLA TERAPEUTÓW NDT – BOBATH

„DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE TECHNIK I WSPOMAGAŃ W KONCEPCJI NDT-BOBATH”
 
15 – 18.06.2017
 
Miejsce warsztatów to: nowoczesne, a jednocześnie z dobrym klimatem „Centrum Rehabilitacji” w Pisarzowicach koło Bielska-Białej.
 
Po raz kolejny zapraszamy terapeutów NDT – Bobath chętnych odświeżyć i rozwinąć swój warsztat pracy. Pod okiem wspaniałej nauczycielki-senior instructor NDT – Bobath Nedy Rotar, będziemy doskonalić techniki i wspomagania oraz po dogłębnej analizie zastanowimy się kiedy i jak ich używać.
 
Warsztaty mają charakter praktyczny. Będą bazowały na pracy terapeutów na sobie pod okiem instruktora w dużej i małych grupach.
 
Przewidywane są też demonstracje pracy z dzieckiem przeprowadzone przez instruktora. Będzie możliwość uzyskania nagrania tych demonstracji.
 
Warsztaty będą tłumaczone z języka angielskiego.
 
Koszt warsztatów to 2000 zł brutto.
 
Zapisując się proszę podać dane do faktury, adres korespondencyjny i telefon. Po potwierdzeniu z naszej strony możliwości wpisania na listę proszę o jak najszybsze dokonanie wpłaty zadatku.
 
Wpłata zadatku w wysokości 500 zł gwarantuje umieszczenie na liście uczestników.
 
Podaję konto: 
RAM JACEK BALON
43-300 Bielsko – Biala
Ul. Uroczysko 9
Konto: ING Bank 04 1050 1399 1000 0007 0094 0927
 
Zapewniamy również:
– poczęstunek w czasie przerw kawowych
– 3 obiady
 
Serdecznie zapraszam,
Jolanta Balon
terapeutka NDT – Bobath
502708501

Uwaga!!!

Uwaga!!!
zwolniło się jedno miejsce na Warsztay z dr. Marie Rosse Rine  – USA, dotyczące zaburzeń pracy układu przedsionkowego u dzieci – „Zaburzenia w pracy błędnika w ujęciu rehabilitacji pediatrycznej”.

Kurs odbywać się będzie w Warszawie, w dn. 20-22 maja, w Hotelu Mercure, ul. Złota 48/54.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www PS NDT-Bobath
http://www.ndt-bobath.pl/?p=1220

 

PLANOWANIE I PROWADZENIE TERAPII NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI METODĄ NDT-BOBATH

 

Kurs rozwijający. Kolejny raz mamy okazję gościć Panią Nedę Rotar – Senior Instruktor NDT-Bobath, instruktorkę która chce podzielić się z nami swoim bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi. Tym razem nastawiamy się na praktykę w pracy z konkretnym pacjentem.

        Poza pracą instruktora i uczestników z dziećmi, potrenujemy określanie problemów i celów ich usprawniania oraz zaplanujemy terapię wszystkich pacjentów, którzy pojawią się na warsztatach.

Warsztaty będą tłumaczone na język polski

Miejsce: Warszawa, ulica Puławska 233

Termin: 02-04.06.2017 (piątek i sobota w godzinach 9-17, niedziela 8-15.30)

 

        Ze względu na praktyczny charakter warsztatów zapraszamy fizjoterapeutów którzy ukończyli kurs NDT-Bobath.

Więcej informacji oraz możliwość zapisania się na warsztaty na stronie

http://poradniarehabilitacyjna.pl/index.php?page=nasze-szkolenia

Fundacja In Corpore zaprasza na kurs

Interdyscyplinarne podejście do zabezpieczenia narządu ruchu u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

 

Kurs ma na celu przekazanie i pogłębienie aktualnej wiedzy na temat zabezpieczenia narządu ruchu dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego zagrożonych deformacjami powstającymi w wyniku funkcjonowania  dzieci w nieprawidłowych wzorcach postawy i ruchu oraz spastyczności występującej u  pacjentów neurologicznych. Problem normalizacji napięcia  zaprezentowany jest w kilku aspektach: z punktu widzenia lekarza ortopedy, neurochirurga, chirurga i fizjoterapeuty.
Na kursie zostanie przekazana najnowsza wiedza poświęcona:  diagnostyce i leczeniu zachowawczym i operacyjnym stawów biodrowych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, aktualnym możliwościom neurochirurgicznymi i chirurgicznymi redukcji spastyczności  oraz doboru prawidłowego  zaopatrzenia ortopedycznego w celu zabezpieczenia dzieci przed powstaniem deformacji narządu ruchu 

 

Termin: 31.03-02.04.2017

Miejsce: Fundacja In Corpore, Katowice

Cena 890 zł

Zapisy: www.fundacjaincorpore.pl

Mail:  kursy@fundacjaincorpore.pl,  


Instruktorzy kursu:
prof. dr. hab. Sławomir Snela – specjalista ortopeda
dr n.k.f Anna Gogola – fizjoterapeuta
lek. med. Jerzy Luszawski – specjalista neurochirurg
dr Tadeusz Łyczakowski – specjalista chirurg dziecięcy

RAMOWY PROGRAM KURSU:

 1. Dynamika rozwoju patologicznych wzorców ruchu u dzieci ze zróżnicowanymi możliwościami antygrawitacyjnymi określonymi według skali Gross Motor Function Classification System (GMFCS). Charakterystyka rozwoju patologicznych wzorców ruchu w zależności od stopnia uszkodzenia OUN.
 2. Algorytmy interdyscyplinarnego usprawniania dzieci  uwzględnieniem wieku i stopnia dysfunkcji OUN. Efekty interdyscyplinarnego podejścia do zabezpieczenia narządu ruchu u dzieci z różnymi możliwościami antygrawitacyjnymi (diplegia i quadriplegia). .
 3. Kryteria doboru odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego u dzieci ze zróżnicowanymi  możliwościami antygrawitacyjnymi – prezentacja doboru sprzętu ortopedycznego u dzieci z umiarkowanymi lub ciężkimi dysfunkcjami OUN. Dostosowanie odpowiedniego sprzętu do możliwości funkcjonalnych dziecka z III/IV GMFCS. W tej części kursu uczestnicy zapoznają się z różnymi modelami łusek, stabilizatorów statycznych i dynamicznych, które zostaną zaprezentowane na pacjentach wykazujących potrzeby w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego (Vigo, NF Walker, Akson).
 4. Zasady profilaktyki, leczenia bezoperacyjnego i operacyjnego neurogennego zwichnięcia stawu biodrowego w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego. Typowe problemy rehabilitacyjne w okresie pooperacyjnym u dzieci leczonych metodami neurochirurgicznymi.
 5. Neurochirurgiczne metody redukcji spastyczności (selektywna rizotomia korzeni grzbietowych, neurotomie, implantacja pompy baklofenowej) – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania.
 6. Zasady kwalifikacji dzieci do operacji rizotomii – przykłady
 7. Zasady diagnostyki, leczenia przed- i pooracyjnego fibrotomii metodą Ulzibata.  Omówienie metody i wyników leczenie.
 8. Efekty bezpośrednie i długofalowe operacji neurochirurgicznych zmniejszających spastyczność. Łączenie leczenia neurochirurgicznego i ortopedycznego
 9. Ewolucja obrazu biodra neurogennego w przebiegu postaci spastycznej mózgowego porażenia dziecięcego.  Praktyczne wyznaczanie wskaźnika migracji głowy kości udowej. Badanie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym poziomu IV lub V GMFCS i ustalanie planu leczenia.
 10. Podstawowe wskazania do kompleksowego leczenia operacyjnego narządu ruchu  w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego. Zasady doboru wskazań  do zabiegów operacyjnych.
 11. Badanie dziecka chodzącego z mózgowym porażeniem dziecięcym poziomu III lub II GMFCS i ustalanie planu leczenia w tym potencjalnych wskazań do leczenia operacyjnego.

 

 

Zaproszenie na konferencję PS NDT-Bobath – „Bobath dziś”

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia NDT – Bobath ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na konferencję organizowaną w ramach corocznych spotkań naukowych terapeutów NDT – Bobath. Konferencja odbędzie się 10 czerwca 2017r.w Warszawie.

Podczas konferencji na temat „Bobath dziś” przedstawiona zostanie koncepcja Bobath w świetle najnowszych badań, przez wspaniałe grono naszych Polskich Nauczycieli. Jest to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z nowoczesnym podejściem do ciągle rozwijającej się metody Bobath zgodnie z zagranicznymi i polskimi trendami.

Serdecznie zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona.

Koszt konferencji wynosi:

 150zł – dla członków PS NDT Bobath, zarejestrowanych do 31.12.2016r

 200zł – dla osób niezrzeszonych.

 

Zapisy rozpoczną się 20.02.17r. Zgłoszenia przesyłamy na adres e-mail: biuro@ndt-bobath.pl.

podając następujące dane:

-imię i nazwisko

-zawód

-przynależność do PS NDT Bobath

-dane do faktury:

1.dla osób nieprowadzących działalności gosp. – Imię i nazwisko, adres

2.dla firm –nazwa, adres, koniecznie NIP

                              

 

Potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej na konto stowarzyszenia (z dopiskiem KONFERENCJA) po otrzymaniu maila zwrotnego, w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2017. Opłata konferencyjna zawiera: udział w konferencji, poczęstunek(kawa, herbata, woda, ciasteczka).

 

 

Jednocześnie informujemy, że podczas przerwy obiadowej/lunchowej odbędzie się Walne Zebranie członków PS NDT Bobath, na które już dziś serdecznie zapraszamy.

                                           

                                                                                Zarząd PS NDT Bobath

 

Kurs NDT – Bobath Baby – GDYNIA

Zapraszamy do wzięcia udziału w Kursie NDT Bobath Baby

 • Termin kursu: 19-28.06.207
 • Miejsce: Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji
                     ul. Harcerska 4,81425 Gdynia
 • Prowadzący:
 •        Dore Blom                           – Senior Instruktor Terapii Mowy NDT-Bobath
 •        Fotini Zografou                   – Senior Instruktor Terapii Zajęciowej NDT-Bobath
 •        Zofia Szwiling                     – Senior Instruktor Fizjoterapeuta NDT-Bobath

 

 • Warunki uczestnictwa w kursie:
 1. legitymowanie się dyplomem fizjoterapeuty, magistra rehabilitacji ruchowej, logopedy, terapeuty  zajęciowego, lekarza
 2. ukończony kurs podstawowy NDT-Bobath

 

 • Przeciwwskazania:

    -ciąża w każdym stadium zaawansowania

    -ograniczenia w aparacie ruchu

 

 • Warunki otrzymania certyfikatu:
 1.   pełne uczestnictwo w kursie (wolno opuścić 10% godzin )

2.     pozytywne zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego

 

 • Koszt kursu: 6 700,00 zł brutto . 

                  Możliwość wpłat ratalnych:

                               I rata  3 000,00zł.  –  zaliczka – do 15 lutego 2017 roku

                               II rata  3 700,00zł.  – do 31 marca 2017 roku

        Wpłaty należy dokonywać na rachunek:

                           Bank PKO BP 17 1020 1853 0000 9102 0099 2594

 

       Tytuł wpłaty:  KURS NDT-BOBATH BABY GDYNIA 2017(oraz imię i nazwisko)

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie prosimy o wysyłanie zgłoszeń  na adres mailowy owigdynia.szkolenia@gmail.com. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kontakt Żaneta Kot – Skindel tel. 58 622-07-48

Centrum Terapii WYSPA w Gdańsku zaprasza na warsztaty:

„Koncepcja Bobath w terapii małego dziecka

 – aktualne doniesienia naukowe i ich zastosowanie w praktyce klinicznej”

Prowadzący:

dr Sarah Capelovitch

PT, senior instruktor koncepcji Bobath

Nauczyciel asystujący:  Liliana Klimont, PT, instruktor koncepcji Bobath

Termin:                   27-29 marzec 2017

Miejsce szkolenia: siedziba firmy Olicon, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 23

Koszt szkolenia:     1382,11 netto + 23% VAT = 1700,00 brutto

Dla kogo:

Absolwenci kursu podstawowego NDT Bobath (fizjoterapeuci, logopedzi, terapeuci zajęciowi).

 

Tematyka warsztatów:

 

 • Podejmowanie decyzji klinicznych: interwencja oparta na dowodach ( What we know from research? -evidence based clinical reasoning). Jak implementować aktualne doniesienia naukowe w terapię małego dziecka.
 • Ocena funkcjonalna dziecka: jak obserwujemy i co badamy? Jak interpretować wynik obserwacji i planować terapie?
 • Interwencja, „handling”- w jaki sposób wpływamy na aktywność dziecka i jego funkcjonowanie. Ile i jakiej jakości „hands-on” i „hands-off” – w jaki sposób wspomagać aktywność dziecka/ przygotować dziecko do aktywności.
 • Interwencja funkcjonalna, nakierowana na osiągnięcie celu (functional and goal oriented approach ) i skoncentrowana na rodzinie (family centered approach): jak nawiązać dobrą współpracę z rodzicami, jak prowadzić instruktaż.
 • Regulacja bodźców w otoczeniu dziecka: jak wspomagać procesy modulacji bodźców sensorycznych (najnowsze doniesienia naukowe).

 

Każdego dnia warsztatów odbywać się będą 2 sesje praktyczne pracy z niemowlętami i małymi dziećmi do 4 r.ż. oraz sesje „problem solving”- rozwiązywania konkretnych problemów praktyki klinicznej z superwizją instruktora prowadzącego oraz asystującego.

Warsztaty będą miały formę interaktywną – dużo zajęć praktycznych: na sobie (movement lab ) i z dziećmi.

Warsztaty będą tłumaczone na język polski.

 

 

Dr Sarah Capelovitch – fizjoterapeuta, senior instruktor koncepcji Bobath, przez wiele lat przewodnicząca EBTA (European Bobath Tutors Association), do roku 2007 wykładowca na uniwersytecie w Hajfie, założycielka i przewodnicząca Izraelskiej grupy nauczycieli koncepcji Bobath, w listopadzie 2016 r. dr Sarah Capelovitch otrzymała nagrodę Israeli Child Development Organization za całokształt pracy. Obecnie przewodnicząca grupy roboczej przy EBTA.  

 

Liliana Klimont  – instruktor asystujący, fizjoterapeuta, instruktor koncepcji Bobath, wieloletni pracownik Ośrodka Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku oraz Centrum Terapii Wyspa ,  kierownik merytoryczny zespołu fizjoterapeutów, , obecnie pracownik kliniki rehabilitacji dzieci i młodzieży szpitala uniwersyteckiego Akershus universitetssykehus w Oslo, sekretarz EBTA.

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:

akademia@olicon.com.pl wypełniając formularz ze strony:

www.fizjoterapiadzieci.pl w zakładce Szkolenia

Wymagane dołączenie skanu/kopii certyfikatu ukończenia kursu Basic NDT Bobath.

 

Zapraszamy!

Szanowni Państwo, Terapeuci NDT-Bobath,
w zwiazku z licznymi zapytaniami a także wychodząc naprzeciw sugestiom fizjoterapeutów, Polskie Stowarzyszenie NDT Bobath we współpracy z Senior Bobath Instruktor – Zofią Szwiling organizuje po raz drugi warsztaty prowadzone przez fizjoterapeutkę dr. Marie Rosse Rine – USA, dotyczące zaburzeń pracy układu przedsionkowego u dzieci – „Zaburzenia w pracy błędnika w ujęciu rehabilitacji pediatrycznej”.

 

Kurs odbywać się będzie w Warszawie, w dn. 20-22 maja, w Hotelu Mercure, ul. Złota 48/54.

 

Warsztaty przewidziane są dla fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych.

Rejestracja uczestników rozpoczyna się od 23.01.2017r o godz 8.00 po przesłaniu zgłoszenia na adres mailowy:

biuro@ndt-bobath.pl

 

W zgłoszeniu należy podać :

 – imię i nazwisko,

 – zawód,

 – adres mailowy,

 – tel. kontaktowy,

 – członkostwo w Stowarzyszeniu;
+ dane do faktury.

 

Nie przyjmujemy zgłoszeń grupowych ! Przyjmujemy tylko zgłoszenia z kompletnymi danymi zgłoszeniowymi. 

Cena warsztatów :

– 1000 zł dla członków PS NDT Bobath, zarejestrowanych do 31.12.2016r. z uregulowanymi składkami
– ​1500 zł dla pozostałych osób.

 Dalsze informacje w mailu zwrotnym dla osób zarejestrowanych.

 Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy.
 

Informujemy, że PS NDT Bobath organizuje jak co roku Konferencję Naukową.

Tegoroczna edycja odbędzie się 10.06.2017 a na temat  "Bobath dziś"

Więcej informacji już wkrótce.

 

Szczegóły dotyczące Konferencji zostaną podane w najbliższym czasie na stronie PS NDT Bobath.

Serdecznie zapraszamy.

KURS  NDT-BOBATH  BABY

KURS  NDT-BOBATH  BABY

 

TERMIN:              25.09. – 06.10.2017

MIEJSCE:            Warszawa

PROWADZĄCY:     Zofia Szwiling – Bobath Senior Instruktor ,PT ,Polska

                            Dore Bloom –Bobath Senior Instruktor, SLT ,Grecja

                            Foteini Zografou –Bobath Senior Instruktor, OT ,Grecja

 

Dodatkowe informacje  i zapisy pod adresem mailowym:

osinska.m.a@gmail.com  Maria Osińska