Aleksandra Łada

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P. Pani dr Aleksandry Łady, neurologopedy, nauczyciela koncepcji NDT- Bobath. 
Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Zarząd PS NDT-Bobath