Fizjoterapeuta, 1992 Międzynarodowy Instruktor Senior Metody NDT – Bobath. 1994 członek EBTA (European Bobath Tutors Association z siedzibą w Londynie), od 2007 członek amerykańskiego stowarzyszenia NDTA, ukonczyła SI, Metodę Prehtl'a, PNF, TIMP.

Od ponad 30 lat zajmuje się rehabilitacją pediatryczną (pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi, genetycznymi, metabolicznymi i ortopedycznymi), szczególnie rehabilitacją niemowląt, u których stwierdzono opoźnienie lub nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym.

Zarówno w Polsce jak i zagranicą prowadzi szkolenia NDT-Bobath, kursy podstawowe oraz Baby. Wykładowca oraz uczestnik wielu branzowych kongresów, kursów i warsztatów.

Od roku 2005 czynnie współpracuje z miedzynarodową grupą instruktorów NDT-Bobath nad stworzeniem przepisów EBTA regulujących kursy NDT-Baby Bobath w Europie.