Fizjoterapeuta, międzynarodowy instruktor NDT Bobath, instruktor metody integracji sensorycznej. Przez wiele lat związana zawodowo z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, i Ośrodkiem Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku, gdzie pełniła funkcję kierownika merytorycznego zespołu fizjoterapeutów. Współpracuje z Klinicznym Oddziałem Noworodkowym prowadząc zajęcia fakultatywne oraz konsultacje noworodków z „grupy ryzyka”, urodzonych przedwcześnie.

Wykładowca  w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na wydziale Nauk o Zdrowiu , kierunek fizjoterapia.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów NDT Bobath (przez dwie kadencje członek zarządu), Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NDT Bobath, Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska , ISPO, oraz  Norweskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii (Norsk Fysioterapi Forbund).
 
Uczestniczyła w wielu szkoleniach zakresu terapii neurorozwojowej i wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwoju m in.:General Movements Assessment- metoda Prechtla, NBAS- Neonatal Behavioral assessmant Scale.

Autor ponad 20 publikacji naukowych z zakresu fizjoterapii dzieci w z wczesnym uszkodzeniem mózgu, leczenia toksyną botulinową oraz licznych wystąpień na konferencjach i zjazdach naukowych. Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół problematyki zaburzeń rozwoju psychomotorycznego dzieci, niemowląt urodzonych przedwcześnie, mózgowego porażenia dziecięcego. 

www.lilianaklimont.no