Fizjoterapeuta, międzynarodowy Senior Instruktor NDT Bobath, 

instruktor metody integracji sensorycznej. 

Od roku 2014 członek zarządu EBTA, gdzie  pełni funkcję sekretarza. 

Przez ponad 20 lat związana zawodowo z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, i Ośrodkiem Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku, gdzie pełniła funkcję kierownika merytorycznego zespołu fizjoterapeutów. 

W latach 2005-2011 wykładowca  w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na wydziale Nauk o Zdrowiu , kierunek fizjoterapia.

Od 2014 roku pracuje w szpitalu uniwersyteckim Ahus w Oslo w oddziale rehabilitacji dzieci i młodzieży. 

Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów NDT Bobath (przez dwie kadencje członek zarządu), Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NDT Bobath, Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska , ISPO, oraz  Norweskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii (Norsk Fysioterapeutforbund).
 
Uczestniczyła w wielu szkoleniach zakresu terapii neurorozwojowej i wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwoju m in.:General Movements Assessment- metoda Prechtla, NBAS- Neonatal Behavioral assessmant Scale, TIMP (Test of Infant Motor Performance), HINE (Hammersmith Infant Neurological Examination)

Autor ponad 20 publikacji naukowych z zakresu fizjoterapii dzieci w z wczesnym uszkodzeniem mózgu, leczenia toksyną botulinową oraz licznych wystąpień na konferencjach i zjazdach naukowych. Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół problematyki zaburzeń rozwoju psychomotorycznego dzieci, niemowląt urodzonych przedwcześnie, mózgowego porażenia dziecięcego. 

Współautorka Standardów Opieki Ambulatoryjnej nad Dzieckiem Urodzonym Przedwcześnie (2018) opracowanych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

 

www.lilianaklimont.no