Fizjoterapeuta. Ukończył Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ceryfikowany terapeuta oraz instruktor metody NDT-Bobath, aktualnie członek i wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath.

Kurs podstawowy NDT-Bobath dla dzieci ukończył w roku 2003. Od tego czasu doskonali swoje umiejętności w ramach koncepcji NDT-Bobath. Uczestniczył w wielu zaawansowanych kursach zarówno w Polsce jak i za granicą.

Członek amerykańskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath (NDTA – Neurodevelopmental Treatment Association).  
Od 2013 roku doktorant II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. Barbary Steinborn. 
Od 2013 roku członek Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Bobath (EBTA – European Bobath Tutors Association).