I Podstawowe kwalifikacje zawodowe:

Filolog – ukończone z wyróżnieniem studia uniwersyteckie z zakresu Filologii Polskiej i Językoznawstwa z dodatkową specjalizacją z Psychologii

Neurologopeda – studia uniwersyteckie z zakresu Logopedii i Glottodydaktyki /ocena celująca/

Specjalizacja II stopnia w zakresie Neurologopedii Klinicznej /ocena celująca/

Międzynarodowy Certyfikat EBTA – Tutor Speech Language Therapy, Lizbona 2000

Certyfikat EBTA – Senior Tutor SLT, Madryt 2010

Asystentura u prof. H.A.Muller /Zurych, Szwajcaria/

Międzynarodowa Praktyka dla SLT /Słowenia/

Międzynarodowa Praktyka Neurologopedyczna /Portugalia/

Certyfikat z zakresu Kinezjologii /Holandia/

Workshop dla Senior Tutors /Holandia, Słowenia/

Kurs NDT Baby – prowadzony przez Loise Bly

Kurs Neuroprogramowania Lingwistycznego w zaburzeniach rozwojowych OUN.

II. Aktualna aktywność zawodowa:

Konsultant kliniczny na Oddziałach Intensywnej Terapii oraz Neonatologii

Neurologopeda kliniczny – Poradnia Patologii Rozwoju Noworodka i Wczesnej
Interwencji oraz Poradnia Neurologopedii Dziecięcej

Wykładowca akademicki: Akademia Medyczna we Wrocławiu, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, GWSH Katowice
– przedmioty wykładowe: neurologopedia kliniczna, neurologopedia dziecięca, zaburzenia orofacjalne u dzieci, zaburzenia żywienia niemowląt i dzieci starszych, wczesna interwencja neurologopedyczna

Doradca metodyczny, superwizor pracy studentów.

Inne doświadczenia zawodowe:

Liczne wystąpienia oraz wykłady na wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych

Prowadzenie kursów i warsztatów specjalistycznych dla lekarzy, neurologopedów oraz fizjoterapeutów i pedagogów

Publikacje z zakresu:

*peri- i postnatalnej diagnostyki neurologopedycznej

*sensomotorycznej bazy rozwoju funkcji komunikacyjnych

*zaburzeń rozwoju mowy u pacjentów z obciążonym wywiadem neurologicznym

*wczesnej symptomatologii dyzartrii.