STYCZEŃ
Ndt Bobath Basic  Robert Giezek– Senior Bobath Instruktor III cz. 1-26.02.2021
   
LUTY
   
   
MARZEC

 

 
   
KWIECIEŃ
   
   
MAJ
Baby Bobath  Zofia Szwiling PT– Senior Bobath Instruktor

 

17 – 28.05.2021     Warszawa