WRZESIEŃ
Ndt Bobath Basic  Robert Giezek– Senior Bobath Instruktor I cz. 28.09- 9.10.2020
   
PAŹDZIERNIK
   
   
LISTOPAD

Ndt Bobath Basic  Robert Giezek– Senior Bobath Instruktor

II cz. 30.11-11.12.2020
   
GRUDZIEŃ
   
   
STYCZEŃ 2021
Ndt Bobath Basic  Robert Giezek– Senior Bobath Instruktor

 

III cz.  1-26.02.2021