STYCZEŃ
NDT-Bobath (Podstawowy)

I cz. – 02.01 – 26.01.2019r. ,
(z sobotami 5 i 19.01.2019r.)

II część – 04.03 – 29.03.2019r.

 

Mirosław Kuta, Fizjoterapeuta – Nauczyciel Senior Koncepcji 
NDT-Bobath
LUTY
   
   
MARZEC
NDT-Bobath (Baby)

          18.03.2019 – 28.03.2019         (łącznie z sobota 23 marca)

Zofia Szwiling – Senior Instruktor Fizjoterapeuta NDT-Bobath 
KWIECIEŃ
NDT-Bobath (Baby)

       01.04.2019 – 12.04.2019         

Zofia Szwiling – Senior Instruktor Fizjoterapeuta NDT-Bobath 
MAJ
   
   
CZERWIEC
   
   
LIPIEC
   
   
SIERPIEŃ
   
   
WRZESIEŃ
   
   
PAŹDZIERNIK
   
   
LISTOPAD
   
   
GRUDZIEŃ