Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath

Adres korespondencyjny Stowarzyszenia:
ul.Sarmacka 7J/3 
02-972 Warszawa

 

Prezes: Agnieszka Snopkowska
biuro@ndt-bobath.pl
(oficjalne pisma, księgowość)

agnieszka.snopkowska@ndt-bobath.pl

(propozycje członków dt. działalności Stowarzyszenia)

 

Wiceprezes: Katarzyna Padula

katarzynapadula@icloud.com

(kursy/warsztaty/szkolenia NDT, konferencje /warsztaty PS NDT-Bobath)

 

Wiceprezes: Ewa Budzińska

ewa.budzinska@ndt-bobath.pl

(kontakt z różnymi instytucjami, organizacjami, firmami)

 

SkarbnikKatarzyna Bąbik

katarzynaorzel1@o2.pl

(składki członkowskie-informacja, lista członków PS NDT-Bobath, baza certyfikowanych terapeutów PS NDT Bobath, skan dokumentów: deklaracja członkowska / oświadczenie, kopia dowodu wpłaty składki członkowskiej)

 

Sekretarz: Sebastian Gołębiowski

 

KONTO:

PKO BP SA VI O/W-wa 29 1020 1068 0000 1302 0073 1075
BIC code ( SWIFT): BPKO PL

 

PS NDT Bobath zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,
nr KRS 0000113163, NIP 118 04 74 532, Regon 010436971