Strona główna event Kurs Baby Bobath

Kurs Baby Bobath

Kurs skierowany jest do fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów oraz lekarzy, którzy ukończyli kurs podstawowy NDT-Bobath.
Kurs przeznaczony jest dla już certyfikowanych terapeutów NDT – Bobath, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat oceny niemowlaka i dziecka przedwcześnie urodzonego.

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej poruszane będą między innymi tematy dotyczące prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dziecka, problemy dziecka urodzonego przedwcześnie, narzędzia oceny, kryteria interwencji oparte na koncepcji NDT-Bobath.

Celem kursu jest aby uczestnicy  poznali:

 • zasady leczenia niemowląt i małych dzieci wg koncepcji NDT-Bobath;
 • różnice pomiędzy prawidłowym i nieprawidłowym rozwojem niemowlęcia oraz wcześniaka;
 • informacje na temat narzędzi i metod oceny niemowlęcia oraz wcześniaka pod katem neurologicznym, behawioralnym i rozwojowym / Prechtl, Brazelton, Als, Bayley, TIMP/;
 • kryteria interwencji terapeutycznej;
 • współczesne poglądy na temat wczesnego leczenia;
 • pielęgnacji;
 • formy interwencji – demonstracje;
 • różne przykłady interwencji terapeutycznych – analiza przypadku – video;
 • wspomagania stosowane w terapii małego dziecka – na zdjęciach praktycznych;

Kurs prowadzony jest w formie wykładów, zajęć praktycznych z pacjentami oraz na sobie.

Na kurs NDT Bobath Baby można się zapisać kontaktując się z Instruktorem NDT Bobath prowadzącym ten kurs. Informujemy, że warunkiem zakwalifikowania na kurs NDT Bobath Baby jest ukończenie kursu NDT Bobath Basic i minimum dwuletni staż pracy z dziećmi.

Data

17 - 28 Maj 2021

Czas

08:00 - 18:00

Czas lokalny

 • Strefa czasowa: America/New_York
 • Data: 17 - 28 Maj 2021
 • Czas: 01:00 - 11:00

Więcej informacji

Kontakt

Lokalizacja

Warszawa
Warszawa
Zofia Szwiling - Waleczko

Organizator

Zofia Szwiling - Waleczko
Strona WWW
http://szwiling.com/

PT– Senior Bobath Instruktor

Kontakt
Kod QR