Jak zostać członkiem Stowarzyszenia ?

Jeżeli ukończyłeś kurs NDT-Bobath i chcesz zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath pobierz: Deklarację Członkowską i wyślij ją obowiązkowo wraz z kopią dowodu wpłaty składki członkowskiej (wysokość składki 60 zł – płatne na konto Stowarzyszenia) na adres korespondencyjny stowarzyszenia. Na adres korespondencyjny stowarzyszenia należy również wysłać kopię dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach zawodowych – dyplom i certyfikat.

Jeżeli chcesz aby twoje dane były umieszczone na internetowej liście certyfikowanych terapeutów PS NDT-Bobath pobierz: Oświadczenie i również wyślij je obowiązkowo na adres korespondencyjny stowarzyszenia.

Uwaga: Informujemy Was, że deklarację członkowską, oświadczenie oraz kopię dowodu wpłaty składki członkowskiej należy również obowiązkowo wysłać w formie skanu na adres e-mail: katarzynapadula@icloud.com