Zapraszamy na praktyczne 2-dniowe szkolenie dla terapeutów NDT-Bobath:

Terapia ręki u dzieci z problemami neurologicznymi

Prowadzący:

Foteini Zografou – Senior Instruktor Terapii Zajęciowej NDT-Bobath, terapeuta integracji sensorycznej

Dorota Pamuła – Asystent Terapii Zajęciowej NDT-Bobath, mgr fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej

Termin: 22 – 23.02.2020 r.

Miejsce: Kraków

Koszt: 850 zł

Zgłoszenia na stronie: www.pamula-ndt.pl

Opis kursu:

Ocena kończyny górnej – test QUEST.

Poznanie technik wpływających na poprawę kontroli posturalnej, normalizację napięcia mięśniowego i aktywizację łańcuchów mięśniowych – przygotowanie obręczy barkowej i dłoni do funkcji.

Praca na tkankach miękkich, rozluźnianie powięziowe.

2 demonstracje pracy z pacjentem z różnymi problemami neurologicznymi.

Praktyczna praca z pacjentami o różnej topografii i stopniu porażenia ukierunkowana na osiągnięcie funkcjonalnych celów.

Omówienie sekwencji terapii u dzieci z hemiplegią, tetraplegią, dystonią i porażeniem splotu barkowego.

Terapia wymuszona koniecznością.

Prezentacja i zastosowanie różnych pomocy (taśmy ottimedi, kinesiotaping) i zaopatrzenia ortopedycznego w terapii ręki.