Nauczyciele

Wszyscy nauczyciele są członkami European Bobath Tutors Association – Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Bobath, z siedzibą w Londynie. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 1994 roku, zrzesza nauczycieli różnych specjalności (lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów i terapeutów zajęciowych) z całej Europy.