Kontakt

PS NDT-Bobath nie jest organizatorem kursów – jako Stowarzyszenie nie udzielamy również informacji dotyczących zapisów na kursy.

Adres

ul.Związku Walki Młodych 6/61
02-786 Warszawa
(adres korespondencyjny)

Konto
bankowe

PKO BP SA VI O/W-wa
29 1020 1068 0000 1302 0073 1075
BIC code ( SWIFT): BPKO PL

Dane
rejestrowe

KRS 0000113163
NIP 118 04 74 532
Regon 010436971