Relacja z wyjazdu na kurs IMP – Zofia Szwiling

W listopadzie tego roku wraz z dwójką moich przyjaciół  – instruktorem koncepcji Bobath, Robertem Giezkiem i terapeutką Bobath,
thumbnailMarią Osińską wybraliśmy się do Groningen /Holandia/ na kurs IMP – Infant Motor Profile Scale.

Kurs odbywał się na Uniwersytecie Medycznym w Groningen a szkolenie prowadziła twórczyni testu prof. dr Mijna Hadders-Algra oraz Kirsten Heineman, MD, PhD.

Infant Motor Profile (IMP) jest najnowszą dostępną na rynku skalą pozwalającą na ilościową i jakościową ocenę zachowań motorycznych niemowlęcia.

Ocena wykorzystuje 15-sto minutowy film, prezentujący spontaniczne zachowania motoryczne dziecka w pozycjach: leżenia tyłem, przodem, siedzącej, stojącej, w chodzie oraz w trakcie sięgania i chwytania – w zależności od wieku niemowlęcia.

Oceniamy niemowlęta w wieku od 3-go do 18-go miesiąca lub do czasu, gdy dzieci rozpoczną samodzielny chód. W tym przypadku IMP ma zastosowanie jeszcze przez kilka miesięcy.

IMP dostarcza nam informacje nie tylko na temat motorycznych osiągnięć niemowlęcia, ale także informacje na temat jakości ruchu w jakim dziecko osiąga swoje cele.

IMP jest instrumentem o bardzo dobrej wiarygodności i znajduje zastosowanie dla oceny rozwoju pacjenta oraz postępów terapii.

 

Jeden ze swoich wykładów prof.dr Mijna Hadders-Algra poświęciła programowi interwencji terapeutycznej o nazwie COPCA "Coping With and Caring for Infants With Special Needs".

Jest to program wczesnej interwencji ukierunkowany na rodzinę. Program COPCA opiera się na dwóch komponentach: (1) zaangażowaniu rodziny i edukacji rodziny oraz (2) zasadach neuromotorycznych teorii NGST / Neuronal Group Selection Theory /.

Trener COPCA stosuje formę coachingu, aby zachęcić rodzinę do samodzielnego rozwiązywania problemów podczas codziennej opieki nad dzieckiem i wprowadzania zmian w codziennych działaniach, wykorzystując zasadę prób i błędów, stosowaną przez nas wszystkich w rozwoju i podczas uczenie się nowych umiejętności.

Prof.dr Mijna Hadders-Algra zapoznając nas z COPCA zaznaczyła i prosiła abyśmy pamiętali, że COPCA może być stosowana dla niemowląt z prawidłowym rozwojem poznawczym  i znajdujących się na pierwszym i drugim poziomie w GMFCs. W wyjątkowych sytuacjach na poziomie 3+.

Ta forma interwencji została w Polsce przedstawiona na kursach Bobath Baby w 2016 roku przez jednego z instruktorów z zagranicy. Niestety, uczestnikom szkoleń Bobath Baby nie została podana nazwa – COPCA ani zasady, w jakich sytuacjach COPCA ma zastosowanie.

Interwencja w COPCA polega na stwarzaniu dziecku takich warunków by mogło samodzielnie wykonać daną aktywność. Lepiej – gorzej czyli na zasadzie prób i błędów – byleby samodzielnie. COPCA oparta jest na zasadach ICF dotyczących dostosowania czynników zewnętrznych w celu zmotywowania i umożliwienia dziecku wykonania danej funkcji. I tu kolejna ważna zasada – każdy ruch prowokowany przez opiekunów czy rodzeństwo ma związek z funkcjami dnia codziennego. Do takiej formy interwencji jak wspomniałam wcześniej, potrzebny jest prawidłowy rozwój poznawczy!

Spotkania z trenerem odbywają się raz na tydzień – jeśli opiekunowie wykazują problemy z realizacją stawianych przed nimi zadań do raz na

2 – 3 – 4 tygodnie w przypadku dobrej współpracy z coachem.

W Holandii niemowlęta z poziomu trzeciego i poniżej w GMFCs oraz z nieprawidłowym rozwojem poznawczym, otrzymują pomoc w postaci zaopatrzenia ortopedycznego oraz wsparcie pielęgnacyjne.

W artykule „Differences between the family-centered "COPCA" program and traditional infant physical therapy based on neurodevelopmental treatment principles”, zamieszczonym w Physical Therapy 2011, Sep;9: 1303 – 22, autorzy Dirks T, Blauw-Hospers CH, Hulshof LJ i Hadders- Algra M piszą w punkcie Limitation: The major limitation of the study was its restriction to the Netherlands, implying that findings cannot be generalized automatically to other countries.

W swobodnym tłumaczeniu brzmi to następująco: Głównym ograniczeniem badania było jego ograniczenie do Holandii, co oznacza, że ustaleń nie można automatycznie uogólniać na inne kraje.

 

I o tym powinnyśmy zawsze pamiętać przenosząc pewne zasady i postępowania terapeutyczne na teren Polski i polskich pacjentów, przestrzegając zasady – PRZEDE WSZYSTKIM NIE SZKODZIĆ!

 

Życzę wszystkim spokojnych, rodzinnych Świąt i realizacji planów w 2018 Roku.

 

Zofia Szwiling