Zaproszenie na szkolenie „Terapia ręki u dzieci z problemami neurologicznymi”

Zapraszamy na praktyczne 2-dniowe szkolenie dla terapeutów NDT-Bobath: Terapia ręki u dzieci z problemami neurologicznymi

 • Prowadzący: Foteini Zografou – Senior Instruktor Terapii Zajęciowej NDT-Bobath, terapeuta integracji sensorycznej
 • Prowadzący: Dorota Pamuła – Asystent Terapii Zajęciowej NDT-Bobath, mgr fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej
 • Termin: 22 – 23.02.2020 r.
 • Miejsce: Kraków
 • Koszt: 850 zł
 • Zgłoszenia na stronie: www.pamula-ndt.pl

Opis kursu:

 • Ocena kończyny górnej – test QUEST.
 • Poznanie technik wpływających na poprawę kontroli posturalnej, normalizację napięcia mięśniowego i aktywizację łańcuchów mięśniowych – przygotowanie obręczy barkowej i dłoni do funkcji.
 • Praca na tkankach miękkich, rozluźnianie powięziowe.
 • 2 demonstracje pracy z pacjentem z różnymi problemami neurologicznymi.
 • Praktyczna praca z pacjentami o różnej topografii i stopniu porażenia ukierunkowana na osiągnięcie funkcjonalnych celów.
 • Omówienie sekwencji terapii u dzieci z hemiplegią, tetraplegią, dystonią i porażeniem splotu barkowego.
 • Terapia wymuszona koniecznością.
 • Prezentacja i zastosowanie różnych pomocy (taśmy ottimedi, kinesiotaping) i zaopatrzenia ortopedycznego w terapii ręki.