Aleksandra Łada

I. Podstawowe kwalifikacje zawodowe:

 • Filolog – ukończone z wyróżnieniem studia uniwersyteckie z zakresu Filologii Polskiej i Językoznawstwa z dodatkową specjalizacją z Psychologii
 • Neurologopeda – studia uniwersyteckie z zakresu Logopedii i Glottodydaktyki /ocena celująca/
 • Specjalizacja II stopnia w zakresie Neurologopedii Klinicznej /ocena celująca/
 • Międzynarodowy Certyfikat EBTA – Tutor Speech Language Therapy, Lizbona 2000
 • Certyfikat EBTA – Senior Tutor SLT, Madryt 2010
 • Asystentura u prof. H.A.Muller /Zurych, Szwajcaria/
 • Międzynarodowa Praktyka dla SLT /Słowenia/
 • Międzynarodowa Praktyka Neurologopedyczna /Portugalia/
 • Certyfikat z zakresu Kinezjologii /Holandia/
 • Workshop dla Senior Tutors /Holandia, Słowenia/
 • Kurs NDT Baby – prowadzony przez Loise Bly
 • Kurs Neuroprogramowania Lingwistycznego w zaburzeniach rozwojowych OUN.

II. Aktualna aktywność zawodowa:

 • Konsultant kliniczny na Oddziałach Intensywnej Terapii oraz Neonatologii
 • Neurologopeda kliniczny – Poradnia Patologii Rozwoju Noworodka i Wczesnej
  Interwencji oraz Poradnia Neurologopedii Dziecięcej
 • Wykładowca akademicki: Akademia Medyczna we Wrocławiu, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, GWSH Katowice
  – przedmioty wykładowe: neurologopedia kliniczna, neurologopedia dziecięca, zaburzenia orofacjalne u dzieci, zaburzenia żywienia niemowląt i dzieci starszych, wczesna interwencja neurologopedyczna
 • Doradca metodyczny, superwizor pracy studentów.

III. Inne doświadczenia zawodowe:

 • Liczne wystąpienia oraz wykłady na wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych
 • Prowadzenie kursów i warsztatów specjalistycznych dla lekarzy, neurologopedów oraz fizjoterapeutów i pedagogów

IV. Publikacje z zakresu:

 • peri- i postnatalnej diagnostyki neurologopedycznej
 • sensomotorycznej bazy rozwoju funkcji komunikacyjnych
 • zaburzeń rozwoju mowy u pacjentów z obciążonym wywiadem neurologicznym
 • wczesnej symptomatologii dyzartrii.