Analiza chodu w pediatrii. Zarządzanie sprzętem ortotycznym. Segmentalne, kinematyczne podejście do rehabilitacji.

Polskie Stowarzyszewnie NDT – Bobath ma przyjemność zaprosić Państwa na: 


Warsztaty rozwijające prowadzone przez Elaine Owen (MBE, MSc SRP MCSP United Kingdom), prelegentkę międzynarodowego Kongresu EBTA 2014
 

“Analiza chodu w pediatrii. Zarządzanie sprzętem ortotycznym.
Segmentalne, kinematyczne podejście do rehabilitacji"

 

 Kurs skierowany jest do fizjoterapeutów pediatrycznych, ortotyków  i innych specjalistów zajmujących się "chodem" u dzieci.

CELE KURSU : Na koniec kursu uczestniczy powinni być zdolni do:

Opisania kinematycznej analizy pozycji stojącej, kroczenia i poszczególnych faz prawidłowego cyklu chodu, z równym naciskiem na ruchy w stawach  i ruchy poszczególnych segmentów ciała w odniesieniu do osi pionowej.

Opisania kinematycznej analizy pozycji stojącej, kroczenia i poszczególnych faz prawidłowego cyklu chodu i interakcji kinematyki z kinetyką.

Opisać i omówić kinematykę i kinetykę patologicznej pozycji stojącej i patologicznego chodu, zaburzeń chodu w poszczególnych segmentach i stawach ciała oraz skategoryzować rodzaje patologicznego chodu na podstawie zaburzeń pracy poszczególnych segmentów.

Zademonstrować badanie kliniczne przed analizą chodu i zaopatrzeniem ortotycznym; uwzględniając zakresy ruchu stawów, torsje kości, napięcie i długość mięśni.

Różnicowanie badania potrzebnego do podjęcia decyzji o optymalnym kącie w stawie skokowym w płaszczyźnie strzałkowej w AFO i demonstracja używania algorytmu klinicznego.   

Różnicowanie badania potrzebnego do określenia potrzeby wolnego zgięcia grzbietowego w AFO I demonstracja użycia algorytmu klinicznego.   

Rozróżnianie i omówienie biomechaniki różnorodnego zaopatrzenia AFO i róznych rodzajów obuwia. 

Użycie klinicznego algorytmu, opartego na kategoryzacji patologicznego chodu na podstawie zaburzeń poszczególnych segmentów, aby ułatwić podejmowanie decyzji co do optymalnego zastosowania „kombinacji AFO i obuwia” dla różnych zaburzeń chodu..

Omówienie kinematycznych i kinetycznych zasad projektowania, wyrównywania i dostosowania “kombinacji AFO i obuwia” poprzez analizę chodu, po to aby zoptymalizować jej wpływ na poszczególne segmenty i stawy w każdej fazie cyklu chodu.   

Wykonać kinematyczne i kinetyczne dostosowanie “kombinacji AFO i obuwia” przy użyciu analizy video w zwolnionym tempie.

COURSE SUMMARY

Kurs skierowany jest do fizjoterapeutów pediatrycznych i ortotyków. Jest także bardzo przydatny dla fizjoterapeutów i ortotyków pracujących z dorosłymi z problemami neurologicznymi, z dorosłymi z zaburzeniami uczenia się i dla innych specjalistów zajmujących się chodem u dzieci.

Kurs pokazuje świeże podejście do obserwacji i analizy prawidłowego chodu i pozycji stojącej oraz klasyfikację i zarządzanie zaburzeniami chodu. Dokładnie powtórzona zostanie biomechanika prawidłowego chodu i pozycji stojącej oraz patologiczny chód w różnych schorzeniach, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie ortotyczne. Zademonstrowane zostanie badanie przed analizą chodu i zarządzaniem ortotycznym. Zostanie położony nacisk na analizę pacjentów z MPDz, przepukliną oponowo-rdzeniową i innymi zaburzeniami neurologicznymi. Uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą celów zarządzania ortotycznego  i jak je osiągnąć poprzez: biomechanikę AFO, wpływ obuwia, różnorodności kombinacji AFO i obuwia(AFOFC), dostosowanie AFOFC, aby zoptymalizować chód z dużą ilością przykładów video. Dodatkowo, demonstracje na żywo pomogą uczestnikom udoskonalić umiejętności podejmowania decyzji klinicznych dotyczących analizy chodu i dobierania zaopatrzenia ortotycznego.

Każdy uczestnik otrzyma duży ilustrowany podręcznik (materiały), który zawiera bibliografię i wskazówki do dalszego zgłębiania tematu, oraz płytę CD zawierającą materiały, publikacje Elaine oraz plakaty. 

Warsztaty odbywać się będą w dniach 14-16 listopad 2015r.Dwa pierwsze dni (czyli 14 i 15 listopad) – część teoretyczna odbywać się będzie w Warszwie, HOTEL MERCURE WARSZAWA CENTRUM (ul. Złota 48/54), część praktyczna 16 listopada, będzie odbywać się w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Szczegółowe informacje podane zostaną w późniejszym terminie. 

Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy: biuro@ndt-bobath.pl

Prosimy o wpisanie:

1.Imię i Nazwisko

2.zawód,

3.czy jest członkiem Stowarzyszenia,

4.adres mailowy i tel. kontaktowy

5. dane do faktury

 

Cena warsztatów wynosi: 1000zł. dla członków PS NDT Bobath, oraz 1500zł. dla osób niezrzeszonych w Stowarzyszeniu. 

 

Uwaga, po zarejestrowaniu wysłany zostanie do Państwa mail z potwierdzeniem rejestracji i dalszymi instrukcjami dotyczącymi zapisów. Prosimy czekać na informacje. !!!

Płatność: – Zaliczka (bezzwrotna) w wysokości 20% opłaty w terminie 7 dni od daty rejestracji (200 zł dla Członków PS NDT-Bobath oraz 300 zł dla osób niezrzeszonych)

– Pozostała kwota do 30 września 2015r.
 

W związku z pojawiającymi się pytaniami, informujemy iż wpłata 1000 zł dla członków PS NDT-Bobath dotyczy tych osób które na dzień rozpoczęcia zapisów – 25.06.2015, były zrzeszone w stowarzyszeniu.
 

Wpłynięcie płatności (całej kwoty) na konto Stowarzyszenia stanowi potwierdzenie udziału w szkoleniu. 

 

Telefon kontaktowy: 500 167 249 w godzinach 20-21 – sprawy wyłacznie związane z "Warszatami Elaine Owen"

Kurs będzie tłumaczony na język polski.

Zapraszamy, ilość miejsc ograniczona. 

 

Zarząd PS NDT-Bobath