Beata Wasicka

Beata Wasicka  mgr .fizjoterapii, absolwentka kierunku fizjoterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Wykładowca akademicki, koordynator i założyciel Centrum Dziecka-Wczesna Interwencja Pediatryczna. Swoja karierę zawodową rozpoczynała w Ośrodku Wczesnej Interwencji  w Gdańsku, gdzie pracowała 12 lat. Od początku swojej pracy podążała w kierunku koncepcji NDT Bobath. Pierwszy swój kurs NDT Bobath ukończyła w 2008/2009 i w kolejnych latach pogłębiała swoją wiedzę i praktykę zgodnie z koncepcją Bobath i doszkalała się na licznych kursach i szkoleniach z tematyki rehabilitacji dzieci.

Uczestniczyła w wielu szkoleniach zakresu terapii neurorozwojowej i wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwoju m in.:General Movements Assessment- metoda Prechtla, , TIMP (Test of Infant Motor Performance) i innych oraz prowadziła wiele kursów doszkalających z tematyki fizjoterapii pediatrycznej.  

W 2019 roku ukończyła kurs NDT Bobath Basic po którym otrzymała uprawnienia nauczyciela koncepcji NDT Bobath.