Beata Wasicka

Beata Wasicka  mgr. fizjoterapii,
absolwentka kierunku fizjoterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Wykładowca akademicki, koordynator i założyciel Centrum Dziecka-Wczesna Interwencja Pediatryczna. Swoja karierę zawodową rozpoczynała w Ośrodku Wczesnej Interwencji  w Gdańsku, gdzie pracowała 12 lat. Od początku swojej pracy podążała w kierunku koncepcji NDT Bobath. Pierwszy swój kurs NDT Bobath ukończyła w 2008/2009 i w kolejnych latach pogłębiała swoją wiedzę i praktykę zgodnie z koncepcją Bobath i doszkalała się na licznych kursach i szkoleniach z tematyki rehabilitacji dzieci.

Uczestniczyła w wielu szkoleniach zakresu terapii neurorozwojowej i wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwoju m in.:General Movements Assessment- metoda Prechtla, , TIMP (Test of Infant Motor Performance) szkolenia analizy chodu w mózgowym porażeniu dziecięcym, szkolenia dotyczące korowych zaburzeń widzenia i problemów sensorycznych oraz wiele innych.

Jest autorką kursów doszkalających z tematyki fizjoterapii pediatrycznej (m.in. Wczesna Diagnostyka Małego Dziecka, Całościowe Podejście do Terapii Małego Dziecka, Mózgowe Uszkodzenia Widzenia, Fizjowidzenie i inne)

W 2019 roku ukończyła kurs NDT Bobath Basic, po którym otrzymała uprawnienia nauczyciela koncepcji NDT Bobath

Zafascynowana pracą z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz wczesną interwencją dzieci z problemami neurorozwojowymi,, gnetycznymi czy tez przedwcześnie urodzonymi.

Fizjoterapia pediatryczna to jej pasja, misja wewnętrzna i realizacja marzeń. Prywatnie mama dwójki dzieci, które bardzo zmieniły jej podejście do pacjentów i ich rodziny.

Adres email: b.wasicka@gmail.com