Informacja dotycząca składki członkowskiej

Informacja dla członków PS-NDT Bobath

Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath przypomina wszystkim swoim członkom o konieczności uregulowania składek członkowskich za rok 2014 i 2015. Wysokość składki członkowskiej wynosi 50 zł. Przypominamy, iż składki za rok 2015 należy uiścić do końca marca 2015.
Informujemy iż osoby uczestniczące w Kongresie EBTA 2014 mają opłaconą składkę za rok 2014 i 2015. 

Zapisy na warsztaty majowe (9.05.2015 – Warszawa), organizowane w ramach corocznych spotkań naukowych terapeutów NDT-Bobath połączone z Walnym Zebraniem, rozpoczną się już w marcu.

Informacji dotyczących składek członkowskich udziela skarbnik PS NDT – Bobath Katarzyna Padula katarzyna.padula@ndt-bobath.pl

Serdecznie  zapraszamy.
Zarząd PS NDT- Bobath