Interdyscyplinarne podejście do zabezpieczenia narządu ruchu u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

Kurs ma na celu przekazanie i pogłębienie aktualnej wiedzy na temat diagnostyki, leczenia zachowawczego i operacyjnego stawów biodrowych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz prawidłowego doboru zaopatrzenia ortopedycznego. Problem normalizacji napięcia  zaprezentowany jest  w dwóch aspektach: z punktu widzenia lekarza ortopedy i fizjoterapeuty.
 
Instruktorzy kursu:
prof. dr. hab. Sławomir Snela – wybitny specjalista w dziedzinie  ortopedii dziecięcej, ordynator w Rzeszowskim Szpitalu, współpracownik prof. I. Wośko, twórcy polskiej ortopedii dziecięcej. Uczestnik zagranicznych stażów i wielu konferencji naukowych
z dziedziny ortopedii dziecięcej. Autor wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.
dr n.k.f Anna Gogola – fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta NDT Bobath, ukończony dodatkowy kurs Baby, absolwentka kursu Integracji Sensomotorycznej (SI) oraz kursu psychomotoryki i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim, pracownik naukowy. Instruktorka posiada wieloletni staż pracy z dziećmi i prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider i asystent kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji. Autorka publikacji z zakresu fizjoterapii renomowanych czasopismach krajowych
i zagranicznych.
lek. med. Jerzy Luszawski – specjalista neurochirurg, lekarz w Klinice Neurochirurgii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, po szkoleniu w USA rozpoczął leczenie spastyczności metodą selektywnej rizotomii korzeni grzbietowych, dzięki czemu Katowice stały się głównym ośrodkiem w Polsce wykonującym te operacje u dzieci.
dr Tadeusz Łyczakowski – specjalista chirurg dziecięcy. Absolwent Krakowskiej Akademii Medycznej, były pracownik Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii w Krakowie i fellow Mc Gill University w Montrealu w Kanadzie oraz uczestnik szkoleń z zakresu rekonstrukcyjnej chirurgii dziecięcej w Massachusetts General Hospital w Bostonie i Philadelphia University w USA. Obecnie współpracownik CenterMed Kraków, Szpital i Przychodnia w Krakowie.


 
Firmy zaopatrzenia ortopedycznego biorące udział w kursie:
 Eo-Funktion Polska s.c   – www.eo-funktion.pl
 Vigo Ortho Polska – www.vigo-ortho.pl
 Akson – www.akson.pl
 LIW Care Technology Sp. z o.o. – www.liwcare.pl
 
TERMIN KURSU: 24-26.04.2015.
CENA: 890 zł

 
RAMOWY PROGRAM KURSU:
1.    Dynamika rozwoju patologicznych wzorców ruchu u dzieci ze zróżnicowanymi możliwościami antygrawitacyjnymi określonymi według skali Gross Motor Function Classification System (GMFCS). Charakterystyka rozwoju patologicznych wzorców ruchu w zależności od stopnia uszkodzenia OUN. Neurochirurgiczne metody redukcji spastyczności (selektywna rizotomia korzeni grzbietowych, neurotomie, implantacja pompy baklofenowej) – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania.
2.    Algorytmy interdyscyplinarnego usprawniania dzieci  uwzględnieniem wieku i stopnia dysfunkcji OUN. Efekty interdyscyplinarnego podejścia do zabezpieczenia narządu ruchu u dzieci z różnymi możliwościami antygrawitacyjnymi (diplegia i quadriplegia). Zasady kwalifikacji dzieci do operacji rizotomii – przykłady.
3.    Kryteria doboru odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego u dzieci ze zróżnicowanymi  możliwościami antygrawitacyjnymi – prezentacja doboru sprzętu ortopedycznego u dzieci z umiarkowanymi lub ciężkimi dysfunkcjami OUN. Dostosowanie odpowiedniego sprzętu do możliwości funkcjonalnych dziecka z III/IV GMFCS. W tej części kursu uczestnicy zapoznają się z różnymi modelami łusek, stabilizatorów statycznych i dynamicznych, które zostaną zaprezentowane na pacjentach wykazujących potrzeby w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego (Vigo, NF Walker, Akson). Efekty bezpośrednie i długofalowe operacji neurochirurgicznych zmniejszających spastyczność. Łączenie leczenia neurochirurgicznego i ortopedycznego.
4.    Zasady profilaktyki i leczenia bezoperacyjnego i operacyjnego neurogennego zwichnięcia stawu biodrowego w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego. Typowe problemy rehabilitacyjne w okresie pooperacyjnym u dzieci leczonych metodami neurochirurgicznymi.
5.       Zasady diagnostyki, leczenia przed- i pooracyjnego fibrotomii metodą Ulzibata.  Omówienie metody i wyników leczenie.
6.    Podstawowe wskazania do kompleksowego leczenia operacyjnego narządu ruchu  w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego. Zasady doboru wskazań  do zabiegów operacyjnych.
7.    Ewolucja obrazu biodra neurogennego w przebiegu postaci spastycznej mózgowego porażenia dziecięcego.  Praktyczne wyznaczanie wskaźnika migracji głowy kości udowej. Badanie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym poziomu IV lub V GMFCS i ustalanie planu leczenia.
8.    Badanie dziecka chodzącego z mózgowym porażeniem dziecięcym poziomu III lub II GMFCS i ustalanie planu leczenia w tym potencjalnych wskazań do leczenia operacyjnego.