Zaproszenie na konferencje

Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath serdecznie zaprasza na konferencję, która odbędzie się w formie online poprzez platformę Zoom w dniu 18 września 2021 r.

Tematem konferencji będzie cytat dr Elisabeth Koeng „Nie sztuką jest objąć terapią wszystkie dzieci z grupy ryzyka, sztuką jest wybrać z grupy ryzyka te dzieci, które tej terapii potrzebują„. Prelegenci zwrócą uwagę uczestników konferencji na brak potrzeby stymulacji ruchowej u dzieci zdrowych.

U dzieci z rozwojem atypowym zostanie zwrócona uwaga na jakość prowadzonej terapii oraz to, że brak terapii lub nieodpowiednie jej prowadzenie ma ogromny wpływ na rozwój oraz zmiany ortopedyczne – to w konsekwencji uniemożliwia  uzyskanie możliwego do osiągnięcia poziomu rozwoju.

Na konferencji będą poruszone następujące tematy:

 1. Czy spojrzenie na dziecko w oparciu o kamienie milowe jest wystarczającym i właściwym sposobem opisywania jego rozwoju…? Okiem lekarza, fizjoterapeuty i neurologopedy.
  Prowadzący: Kamilla Jakubowska, mgr Robert Giezek, mgr Katarzyna Padula
 2. Rozwój widzenia oraz konsekwencje nieprawidłowości wzrokowych w aspekcie sensomotorycznym
  Prowadząca: dr Agnieszka Rosa
 3. Dlaczego ortopeda potrzebuje fizjoterapeuty.
  Prowadzący: dr Błażej Pruszczyński
 4. Wspomaganie funkcjonalnego rozwoju dziecka poprzez uwzględnienie aspektu wzrokowego oraz możliwości wczesnego wykrywania CVI w klasycznej praktyce fizjoterapeutycznej
  Prowadząca: mgr Beata Wasicka
 5. Od wczesnej oceny funkcjonalnej do optymalnej interwencji: jak wspierać rozwój niemowląt i małych dzieci z grupy „ryzyka”.
  Prowadząca: mgr Liliana Klimont

Konferencja odbędzie się przez platformę Zoom.