Kurs NDT – Bobath Baby – GDYNIA

Zapraszamy do wzięcia udziału w Kursie NDT Bobath Baby

 • Termin kursu: 19-28.06.207
 • Miejsce: Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji
                     ul. Harcerska 4,81425 Gdynia
 • Prowadzący:
 •        Dore Blom                           – Senior Instruktor Terapii Mowy NDT-Bobath
 •        Fotini Zografou                   – Senior Instruktor Terapii Zajęciowej NDT-Bobath
 •        Zofia Szwiling                     – Senior Instruktor Fizjoterapeuta NDT-Bobath

 

 • Warunki uczestnictwa w kursie:
 1. legitymowanie się dyplomem fizjoterapeuty, magistra rehabilitacji ruchowej, logopedy, terapeuty  zajęciowego, lekarza
 2. ukończony kurs podstawowy NDT-Bobath

 

 • Przeciwwskazania:

    -ciąża w każdym stadium zaawansowania

    -ograniczenia w aparacie ruchu

 

 • Warunki otrzymania certyfikatu:
 1.   pełne uczestnictwo w kursie (wolno opuścić 10% godzin )

2.     pozytywne zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego

 

 • Koszt kursu: 6 700,00 zł brutto . 

                  Możliwość wpłat ratalnych:

                               I rata  3 000,00zł.  –  zaliczka – do 15 lutego 2017 roku

                               II rata  3 700,00zł.  – do 31 marca 2017 roku

        Wpłaty należy dokonywać na rachunek:

                           Bank PKO BP 17 1020 1853 0000 9102 0099 2594

 

       Tytuł wpłaty:  KURS NDT-BOBATH BABY GDYNIA 2017(oraz imię i nazwisko)

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie prosimy o wysyłanie zgłoszeń  na adres mailowy owigdynia.szkolenia@gmail.com. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kontakt Żaneta Kot – Skindel tel. 58 622-07-48