Kurs NDT- Bobath Baby

Kurs NDT- Bobath Baby

Kurs skierowany jest do fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów oraz lekarzy, którzy ukończyli kurs podstawowy NDT-Bobath. Kurs przeznaczony jest dla już certyfikowanych terapeutów NDT – Bobath, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat oceny niemowlaka i dziecka przedwcześnie urodzonego. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej poruszane będą między innymi tematy dotyczące prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dziecka, problemy dziecka urodzonego przedwcześnie, narzędzia oceny, kryteria interwencji oparte na koncepcji NDT-Bobath.

Celem kursu jest aby uczestnicy  poznali:

 • zasady leczenia niemowląt i małych dzieci wg koncepcji NDT-Bobath;
 • różnice pomiędzy prawidłowym i nieprawidłowym rozwojem niemowlęcia oraz wcześniaka;
 • informacje na temat narzędzi i metod oceny niemowlęcia oraz wcześniaka pod katem neurologicznym, behawioralnym
  i rozwojowym / Prechtl, Brazelton, Als, Bayley, TIMP/;
 • kryteria interwencji terapeutycznej;
 • współczesne poglądy na temat wczesnego leczenia;
 • pielęgnacji;
 • formy interwencji – demonstracje;
 • różne przykłady interwencji terapeutycznych – analiza przypadku – video;
 • wspomagania stosowane w terapii małego dziecka – na zdjęciach praktycznych;

Kurs prowadzony jest w formie wykładów, zajęć praktycznych z pacjentami oraz na sobie.

Zapisy na Kurs NDT Bobath Baby. 

Na kurs NDT Bobath Baby można się zapisać kontaktując się z Instruktorem NDT Bobath prowadzącym ten kurs. Informujemy, że warunkiem zakwalifikowania na kurs NDT Bobath Baby jest ukończenie kursu NDT Bobath Basic i minimum dwuletni staż pracy z dziećmi.

Aktualny terminarz kursów, warsztatów i webinariów 

Uwaga: zapisując się na kurs zapisujesz się do konkretnego instruktora korzystając z podanych w opisie kontaktów

KURS NDT-BOBATH BABY

Uprzejmie informujemy o mających odbyć się kursach NDT-Bobath Baby,

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, logopedów,lekarzy oraz terapeutów zajęciowych, którzy ukończyli kurs podstawowy NDT-Bobath Basic
(co najmniej 2 lata).

TERMIN:
20.06-01.07.2016r.
29.08-09.09.2016r.

MIEJSCE: Warszawa

PROWADZĄCY:
SARA CAPELOVITCH,PT, Senior Bobath Instruktor – Główny prowadzący, Izrael
SHERI RABINO,SLT, Senior Bobath Instruktor – (logopedia) Izrael
TAL KEREN,OT ,Bobath Instruktor – (terapia zajęciowa) Izrael
ROBERT GIEZEK,PT ,Bobath Instruktor -Asystent

KOSZT : 6.700 zł.(brutto z 23% VAT)

ZAPISY i wszelkie informacje – Maria Osińska
osinska.m.a@gmail.com

KURS BĘDZIE TŁUMACZONY NA JĘZYK POLSKI

ZAPRASZAMY