Kurs podstawowy NDT-Bobath

Kurs podstawowy NDT-Bobath

Kurs podstawowy skierowany jest do fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów i lekarzy, którzy pracują z dziećmi z porażeniem mózgowym, na oddziałach pediatrycznych oraz  w przychodniach czy ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, z udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi. Kurs prowadzony jest poprzez demonstracje ćwiczeń z pacjentami, dyskusje, wykłady oraz zajęcia praktyczne na sobie oraz z dziećmi; uczestnicy kursu poznają możliwości wykorzystania koncepcji Bobath w rehabilitacji pediatrycznej.

Certyfikowany przez EBTA – Europiean Bobath Tutors Association

Kurs ma na celu:

 1. Zaznajomić uczestników z aktualnym podejściem do koncepcji Bobath. Sposobu leczenia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami wymagającymi interwencji rehabilitacyjnej w oparciu o najnowsze badania z zakresu neurobiologii, klasyfikacji, zasad oceny i leczenia.
 2. Praktyczne zapoznanie uczestników i zdobycie przez nich doświadczenia klinicznego w postępowaniu, ocenie i prowadzeniu terapii z pacjentami z MPDz oraz schorzeniami narządu ruchu.
 3. Pokazanie wielowątkowego podejścia do pacjenta, rozwiązywania jego problemów ruchowych, problemów w komunikacji, uczestnictwa w życiu grupy rówieśniczej, we współpracy z różnymi specjalistami wchodzącymi w skład leczącego zespołu
  z uwzględnieniem stanowiska opiekunów dziecka.
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami, które stanowią podstawę koncepcji Bobath;
 • Omówienie aktualnej wiedzy z neuro-anatomii, neurofizjologii i neurologii w aspekcie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 • Pokazanie interdyscyplinarnego charakteru oceny i leczenia pacjentów z wykorzystaniem koncepcji Bobath.
 • Poznanie prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dziecka. Zapoznanie ze skutkami nieprawidłowego rozwoju dziecka zagrożonego porażeniem mózgowym, ze stwierdzonym porażeniem mózgowym oraz innymi zaburzeniami w rozwoju psycho – motorycznym występującymi u dzieci.

Celem kursu jest:

 • zrozumienie zależności pomiędzy czuciem a ruchem w rozwoju dziecka i ich  wpływu na rozwój dziecka.
 • nauczanie rozróżniania różnych typów MPDz.
 • rozwijanie umiejętności w zakresie oceny i analizy problemów dzieci z MPDz.
 • rozwijanie umiejętności skutecznego stosowania technik oraz wspomagań.
 • tworzenie racjonalnego i zintegrowanego programu terapeutycznego dla pacjenta,  zgodnego z zasadami ICF,
  w oparciu o wywiad, badanie kliniczne, wyniki testów, oczekiwań zainteresowanego lub jego opiekunów.
 • zapoznanie się z formami współpracy z opiekunami pacjenta oraz ich edukacji.

Wykłady, zajęcia praktyczne na sobie oraz pacjentach, a także pokazy terapii prowadzone są przez instruktorów NDT-Bobath – Członków EBTA oraz specjalistów prezentujących wykłady monograficzne.

Informujemy, że na ten kurs przyjmowane są wyłącznie osoby następujących specjalności:

 • lekarze,
 • fizjoterapeuci,
 • rehabilitanci,
 • logopedzi,
 • terapeuci zajęciowi.

Dodatkowym warunkiem zakwalifikowania na kurs NDT Bobath Basic jest minimum roczny staż pracy z dziećmi.
Na kurs NDT Bobath Basic można się zapisać kontaktując się z Instruktorami NDT Bobath prowadzącymi ten kurs.

Kontakt do Instruktorów NDT Bobath:

Certyfikowany przez EBTA – Europiean Bobath Tutors Association

Czas trwania: 8 tygodni

Aktualny terminarz kursów, warsztatów i webinariów 

Uwaga: zapisując się na kurs zapisujesz się do konkretnego instruktora korzystając z podanych w opisie kontaktów