Kurs rozwijający NDT Bobath prowadzony przez Prezydent EBTA

 

zaprasza terapeutów na kurs rozwijąjący NDT Bobath prowadzony przez Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Instruktorów NDT Bobath (EBTA): 

Diplegia i tetraplegia ze spastycznością u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – różnicowanie i rozwiązania terapeutyczne.


  Termin: 22-23 lutego 2015 (2 dni: niedziela i poniedziałek)

 Prowadząca (kurs tłumaczony): Mrs Gillian Stern, Prezydent  Europejskiego Stowarzyszenia Instruktorów NDT Bobath, Starszy  Instruktor NDT Bobath  

 Miejsce: Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś,
 ul. Świętojerska 5/7,  Warszawa
 (www.dzielnymis.pl)

 Warunki uczestnictwa: ukończony kurs podstawowy NDT Bobath (8  tygodniowy)

 Forma kursu: praktyka pracy z pacjentem oraz wykłady 
 

 Cena:  1980zł (w cenie materiały dydaktyczne, luncz, bufet)

 

 

 

 


Tematyka kursu (wykłady i prezentacja pracy z pacjentem):

1. Wprowadzenie do koncepcji NDT Bobath oraz zasady terapeutyczne
2. Wprowadzenie do klasyfikacji oraz główne problemy dzieci ze spastyczności.
     Różnice pomiędzy tetraplegią a diplegią.
3. Wspomagania – wskazówki terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem spastyczności.
4. Wpływ terapii na rozwój dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.
5. Znaczenie gier i zabaw podczas terapii dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.

 

 


Jak się zgłosić?
 
Prosimy o e-mail wraz imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu na adres: kontakt@dzielnymis.pl

Potwierdzeniem udziału jest wniesienie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 250 zł w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia na rachunek bankowy wskazany w mailu zwrotnym.
 

Pozostałą kwotę prosimy wpłacić do 31 stycznia 2014.