Kurs wprowadzający do terapii Tkanek Miękkich w Pediatrii

Termin: 4– 5. 07. 2015
Osoba prowadząca: mgr Ireneusz Hałas, specjalista fizjoterapii, Asystent Współczesnych Metod Diagnostyki i Leczenia Tkanek Miękkich Dr. Jarosława Ciechomskiego
Miejsce: 04-035 Warszawa, ul. Ostrzycka  2/4

Zapisy: http://poradniarehabilitacyjna.pl/index.php?page=nasze-szkolenia
Warunki uczestnictwa: ukończone studia magisterskie lub licencjackie fizjoterapii, technik fizjoterapii
Koszt: 1100 zł
Opłata obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, bufet oraz lunch

Potwierdzeniem udziału jest wniesienie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200 zł w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia
na rachunek bankowy: ING 66 1050 1054 1000 0091 4337 1236
Pozostałą kwotę prosimy wpłacić do dnia: 31.05.2015 r.
 
Zakres warsztatów:
·    Teoretyczne aspekty terapii tkanek miękkich
·    Anatomia i fizjologia skóry, powięzi i mięśni
·    Dyskusja i zebranie informacji nt. problemów funkcjonalnych u dzieci z zaburzeniami strukturalnymi /blizny i zrosty
     pooperacyjne, napięcia rozścięgna podeszwowego, sztywne kifozy, restrykcje w obrębie klatki piersiowej/
·    Prezentacja pracy z pacjentem z dysfunkcjami mięśniowo – powięziowymi / blizny i zrosty pooperacyjne,
     napięcia rozścięgna podeszwowego, restrykcje w obrębie klatki piersiowej
·    Ćwiczenie czucia i manualnego dotyku systemu skórno-powięziowego
·    Nauka wyczuwania restrykcji mięśniowo-powięziowych
·    Ćwiczenie podstawowych technik uwalniania mięśniowo-powięziowego
·    Praca indywidualna z dzieckiem z restrykcjami mięśniowo-powięziowymi w ujęciu funkcjonalnym /spastyczne
     kończyny górne i dolne/
·    Podsumowanie doświadczeń terapeutycznych

Prosimy o podanie danych do faktury, jeśli będą inne niż na przelewie.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel.: 501 373 702