Dr n. med. Maria Borkowska (1939 – 2023)

Z przykrością żegnamy naszą koleżankę, mentorkę i przyjaciółkę. Osobę otwartą na innych ale przede wszystkim starającą się poprawić los wielu dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Była pediatrą, specjalistką rehabilitacji ruchowej, nauczycielem akademickim, autorką wielu artykułów i publikacji książkowych o tematyce związanej z problemami rozwojowymi dzieci, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich usprawnianiem.
Inicjatorką i organizatorką wielu placówek rehabilitacyjnych dla dzieci, m. in. Przychodni Rehabilitacyjnej na warszawskim Żoliborzu, przy Warszawskim Szpitalu dla Dzieci i sieci Poradni Aga. Dr Marii Borkowskiej zawdzięczamy zaproszenie ze Szwajcarii do Polski w roku 1986 instruktorów koncepcji NDT- Bobath oraz z USA instruktorkę Integracji Sensorycznej.

Dr Borkowska była organizatorką pierwszych w Polsce szkoleń koncepcji NDT-Bobath oraz Integracji Sensorycznej. Od 1994 roku jako instruktor, a następnie senior instruktor metody NDT-Bobath była czynną współprowadzącą szkoleń w tej metodzie, zarówno w kraju jak i za granicą.
Przez ponad 20 lat związana z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w Warszawie. Za działalność społeczną na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną otrzymała Odznakę Przyjaciel Dziecka, medal im. Doktora Henryka Jordana i Srebrny Krzyż Zasługi.
Mario, pozostaniesz w pamięci zarówno naszej – instruktorów i terapeutów koncepcji NDT-Bobath, jak i pacjentów i ich rodziców.

Odpoczywaj w spokoju.

Polska Grupa Nauczycieli Koncepcji NDT- Bobath oraz
Zarząd i Członkowie Polskiego Stowarzysze