Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci

Fundacja In Corpore zaprasza na kurs

"Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci"


Celem kursu jest analiza wzorców posturalnych i motorycznych obserwowanych u dzieci z nieznacznymi zaburzeniami regulacji napięcia mięśniowego mieszczących się w normie intelektualnej i nie mających zaburzeń neurologicznych takich jak mózgowe porażenie lub dystrofia mięśniowa. Diagnozowane u niemowląt zaburzenia regulacji mogą w przyszłości  skutkować rozwojem wad postawy ciała. Celem kursu jest diagnoza, prognoza oraz określenie kryteriów włączenia omawianych dzieci do terapii na różnych etapach rozwoju. Grupa dzieci z nieznacznymi zaburzeniami regulacji napięcia mięśniowego jest aktualnie najczęstszym klientem gabinetów fizjoterapeutycznych i wzbudza liczne kontrowersje odnośnie konieczności włączenia postępowania korygującego. W ramach kursu zostaną przedstawione kryteria kwalifikujące dzieci powyżej 1 r.ż do terapii opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń instruktorów oraz przewidywane konsekwencje zaniechania terapii neurorozwojowej.


 

 

Termin: 17-18.10.2015

Miejsce: Fundacja In Corpore, Katowice

Cena 690 zł

Zapisy: www.centrumincorpore.pl (zakładka kursy i szkolenia) fizjoterapia@centrumincorpore.pl,  

 

Kurs poprowadzą:

Profesor doc. dr hab. Małgorzata Matyja – fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem i psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Integracji Sensomotorycznej (SI), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii, w tym podręczników wydanego przez Śląską Akademię Medyczną -"Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela" , "Edukacja sensomotoryczna niemowląt" i „Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży”. Instruktorka posiada wieloletni staż pracy z dziećmi i prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider i asystent wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, liczne staże zagraniczne Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizatorka pierwszego kursu NDT-Bobath prowadzonego w języku polskim (1995) oraz w kolejnych latach 1997-2001.

dr n. k. f Anna Gogola – fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta NDT Bobath, ukończony dodatkowy kurs Baby, absolwentka kursu Integracji Sensomotorycznej (SI) oraz kursu psychomotoryki i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim, pracownik naukowy. Instruktorka posiada wieloletni staż pracy z dziećmi i prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider i asystent kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji. Autorka publikacji z zakresu fizjoterapii renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. 

 

RAMOWY PROGRAM KURSU:

– Charakterystyka wzorców reakcji nastawczych i równowagi w przebiegu rozwoju prawidłowego w okresie niemowlęcym
– Prognozowanie jakości postawy ciała na podstawie klinicznej obserwacji aktywacji taśm mięśniowo – powięziowych u niemowląt
– Pielęgnacja neurorozwojowa niemowląt z nieznacznymi zaburzeniami regulacji napięcia mięśniowego jako prewencja deformacji narządu ruchu w okresie niemowlęcym. Demonstracja na dziecku instruktażu pielęgnacyjnego
– Terapia neurorozwojowa jako prewencja deformacji narządu ruchu w okresie niemowlęcym.
– Aspekty prawidłowego rozwoju motorycznego w okresie poniemowlęcym i przedszkolnym.
– Kryteria kwalifikacji małych dzieci z różnymi wariantami chodu fizjologicznego do terapii neurorozwojowej.
– Kryteria kwalifikacji dzieci w wieku szkolnym z różnymi wadami postawy ciała do postępowania korekcyjnego.
– Demonstracje pracy z dzieckiem.