Polska Grupa Nauczycieli

Szanowni Państwo,

w tym miejscu znajdziecie wkrótce  informacje dotyczące działalności Polskiej Grupy Nauczycieli koncepcji Bobath, planowanych szkoleń podstawowych i rozwijających, warsztatów. Pojawią się tu istotne informacje dotyczące wytycznych EBTA (European Bobath Tutors Association) nt. szkoleń prowadzonych w Europie, konferencji w Polsce i miedzynarodowych, aktualnych doniesień naukowych, interesujących stron www.

Zapraszamy
Polska Grupa Nauczycieli koncepcji Bobath
tutors.poland@gmail.com

Ladies and gentlemen,

In this tab you will soon find information on the activities of the Padem Group of Teachers Bobath concept, planned basic and development training, workshops. There will be important information about EBTA guidelines (European Bobath Tutors Association) about trainings conducted in Europe, conferences in Poland and international, current scientific reports, interesting links.

 

Welcome.
Poland Group of Teachers Bobath concept
tutors.poland@gmail.com