Kurs skierowany jest do terapeutów posiadających tytuł Terapeuty Baby Bobath.

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych oraz logopedów, którzy ukończyli kurs Baby Bobath i chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z oceny niemowląt i wczesnej interwencji. Kurs obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

Celem szkolenia jest:

  • Zrozumienie zasad koncepcji NDT-Bobath, związanych z terapią wcześniaków, niemowląt z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i małych dzieci;
  • pokazanie różnicy w rozwoju pomiędzy niemowlętami urodzonym o czasie a urodzonymi przedwcześnie np. 22-23 tydz. ciąży.;
  • nauka pielęgnacji – pozycjonowania wcześniaka podczas snu, karmienia zabawy i “skin to skin therapy”;
  • analiza przypadków – video;
  • demonstracje prowadzenia terapii – różnice i podobieństwa w pracy fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego;
  • zajęcia praktyczne z niemowlętami;
  • zajęcia praktyczne na sobie;
  • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami;

Wykłady, zajęcia praktyczne a także pokazy terapii prowadzone są przez instruktorów NDT- Bobath członków EBTA oraz specjalistów prezentujących wykłady monograficzne.