Pytania i odpowiedzi - Członkowie Stowarzyszenia

Jeżeli ukończyłeś kurs NDT-Bobath i chcesz zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath wypełnij formularz znajdujący się tutaj. Przygotuj skan Twoich dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach zawodowych – dyplomu i certyfikatu. Będą potrzebne w trakcie procesu rejestracyjnego. Proces rejestracji zajmie Tobie zaledwie kilka minut.

Wysokość i termin wpłacania rocznej składki członkowskiej :
 • Dla przyszłych członków:
  • Dla osób składających deklarację członkowską z zamiarem przystąpienia do Stowarzyszenia pierwsza roczna składka członkowska wynosi 60,00 złotych
  • Termin wpłacania pierwszej rocznej składki członkowskiej: przy składaniu deklaracji członkowskiej.
 • Dla obecnych członków:
  • Dla osób, którzy są członkami Stowarzyszenia roczna składka członkowska wynosi 60,00 złotych.
  • Termin wpłacania rocznej składki członkowskiej: do końca marca każdego roku.

UWAGA: Członkowie, którzy nie wpłacą w terminie rocznej składki członkowskiej mogą być wykreśleni ze Stowarzyszenia na mocy Uchwały Walnego Zebrania członków PS NDT Bobath.

Aktualizacja danych jest możliwa dla zarejestrowanego członka stowarzyszenia po zalogowaniu się na własne konto w ’Panel członka Stowarzyszenia’ w zakładce „Edytuj profil”.  Zachęcamy do regularnej aktualizacji swoich danych.

Podczas rejestracji użytkownika w zakładce „Praca” posiadamy do wyboru pole „Internetowa lista terapeutów” gdzie poprzez odpowiedź ’Tak’ lub ’Nie” wybieramy czy chcemy być uwidocznieni na stronie ’Znajdź terapeutę’ .

Opcja ta dostępna jest również z „Panelu członka Stowarzyszenia” w zakładce „Edytuj profil” i dalej „Praca”. Na stronie ’Znajdź terapeutę’  udostępniamy tylko i wyłącznie dane dotyczące prowadzonej działalności zawierające: imię, nazwisko, telefon, email, zawód, strona www, o mnie.

Każdy członek Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath po opłaceniu składki członkowskiej:

 • ma prawo do udziału w walnych zgromadzeniach Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath, a zatem wpływ na kierunek działania stowarzyszenia na rzecz zawodu terapeuty NDT-Bobath w Polsce,
 • może korzystać ze zniżek na szkolenia organizowane przez Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath lub w instytucjach z którymi współpracuje Stowarzyszenie,
 • otrzymuje dostęp do „obszaru członków”, który umożliwia zapoznanie się z ciekawymi artykułami branżowymi, 
 • dostęp do aktualnych ofert pracy przesyłanych przez posiadających wakaty właścicieli gabinetów i przychodni.

Uiszczenie opłaty członkowskiej możliwe jest za pomocą:

 • płatności BLIK,
 • natychmiastowych przelewów z 22 banków,
 • karty płatniczej VISA lub MasterCard,
 • Google Pay, Apple Pay – tylko na urządzeniach mobilnych.

Korzystając z powyższych płatności opłata członkowska zostaje natychmiast zaksięgowana w naszym systemie. O zaksięgowaniu płatności oraz aktywacji konta zostaną Państwo powiadomieni odrębnym emailem.

Aby wybrać jedną z wymienionych form płatności w ‘Panelu członka Stowarzyszenia’ należy wybrać zakładkę Subskrypcje .

Tak. Rachunek za opłatę członkowską dostępny jest również z poziomu ‘Panelu członka Stowarzyszenia’.