Walne Zebranie członków

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath informuje, że Walne Zebranie członków odbędzie się online, na platformie ZOOM.
Termin 22 czerwca 2023 roku, godzina 10:00. Każdy członek naszego stowarzyszenia otrzyma zaproszenie pocztą email.

Zapraszamy !

Z poważaniem
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath