Warsztaty – Goal oriented therapy

Szanowni Państwo,

informujemy, że Centrum Terapii Wyspa organizuje warsztaty:  

„Goal oriented therapy”- terapia nakierowana na cel

Rozwiązywanie problemów funkcjonalnych dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w koncepcji NDT Bobath

Termin warsztatów: 14-15 marzec 2014 roku (piątek – sobota) 

Miejsce warsztatów: Gdańsk, ul. Budowlanych 23 w siedzibie firmy Olicon Sp. z o.o.

Warsztaty poprowadzą: 
VARDIT KINDLER – terapeuta zajęciowy (OT), instruktor senior NDT Bobath, Izrael
LILIANA KLIMONT – fizjoterapeuta, instruktor NDT Bobath

Tematyka warsztatów:
CVI – central visual impairment- centralne zaburzenia widzenia

  • Diagnostyka funkcjonalna zaburzeń widzenia pochodzenia centralnego
  • Adaptacja otoczenia dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i CVI w kontekście ICF (uczestnictwo).

Przygotowanie kończyny górnej do funkcji

  • Rozwój funkcji kończyny górnej : prawidłowy i nieprawidłowy (mózgowe porażenia dziecięce)- sięganie, chwytanie, manipulacja
  • Czynniki ograniczające funkcje kończyny górnej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • Aspekty sensory-motoryczne rozwoju kontroli motorycznej kończyny górnej
  • Przygotowanie kończyny górnej do funkcji (dobór technik w zależności od celu funkcjonalnego)

Wprowadzenie do technologii wspomagających (AT- assistive technology)

  • Zastosowanie AT w zabawie, dla komunikacji, dla poruszania się
  • Zastosowanie iPad w terapii małych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Warsztaty obejmują 16 godzin lekcyjnych, w tym wprowadzenie (teoria),  demo z pacjentami, „problem solving”- rozwiązywanie problemów funkcjonalnych, techniki przygotowania kończyny górnej- praktyka.

Koszt warsztatów: 1100,00 zł ( zawiera podatek VAT)
Kurs przeznaczony dla terapeutów NDT Bobath (przynajmniej kurs podstawowy)

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zgłoszenia przyjmujemy do 08 lutego 2014 roku na adres: akademia@olicon.com.pl

Prosimy o przesłanie skanu ceryfikatu kursu podstawowego NDT Bobath, daty i miejsca urodzenia, adresu zamieszkania oraz nr telefonu.

Zgłoszenie zostanie przyjęte w chwili otrzymania opłaty kwalifikacyjnej  w wysokości 500,00 brutto na konto, tj. w terminie 7 dni od dnia przesłania zgłoszenia. 

Pozostałą kwotę 600,00 brutto należy wpłacić do 20 lutego 2014 roku.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na koszty organizacyjne warsztatów, opłata kwalifikacyjna nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z warsztatów (nie dotyczy udokumentowanych sytuacji losowych).

Wpłaty za kurs proszę dokonać na rachunek bankowy:
86 1090 1098 0000 0001 0302 7353
BZ WBK 5 oddz. w Gdańsku

Olicon Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 23
80-298 Gdańsk
NIP 584-035-80-54

Opłata za uczestnictwo obejmuje: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, certyfikat ukończenia warsztatów, bufet konferencyjny oraz lunch.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu:
tel. 58 761 01 00  lub 601 330 664 fax. 58 761 01 09

Zapraszamy!