WARSZTATY NDT-BOBATH

 

Zapraszamy na warsztaty praktyczne zatytułowane:

„Terapia u niemowlaków z asymetrią o różnej etiologii”


Osoba prowadząca:    Zofia Szwiling
                                 fizjoterapeuta
                                 Bobath Senior Instruktor

Data:                 30-31.05.2015
Miejsce:             Warszawa, 


Warsztaty skierowane są do osób, które ukończyły kurs NDT-Bobath. Będą one miały charakter przede wszystkim praktyczny. 
Przewidziana jest praca z małym pacjentem każdego dnia warsztatów. Celem prowadzonych zajęć będzie skupienie się na diagnozie
i terapii asymetrii u niemowlaków. Dokładne miejsce warsztatów zostanie podane w późniejszym terminie.

Koszt: 850 PLN

Zapisy i informacja:     Maria Osińska
                                  osinska.m.a@gmail.com