Zofia Szwiling - Waleczko

Ekspert w dziedzinie fizjoterapii neonatologicznej i pediatrycznej. Pedagog specjalny NDT – Bobath Senior Tutor PT

Fizjoterapeuta z 40-letnim doświadczeniem; pedagog specjalny; pierwszy w Polsce fizjoterapeuta metodą NDT-Bobath. Międzynarodowy praktyk w dziedzinie fizjoterapii neuropediatrycznej z doświadczeniem zdobytym  m.in. u Mary Quinton / PT/ oraz Elisabeth Koeng (Szwajcaria), a także w klinikach w Słowenii, Macedonii, USA.

W 1987 roku wprowadziła i rozwinęła w Polsce rehabilitację dzieci metodą NDT-Bobath.

Była konsultantem m.in. na oddziale Intensywnej Terapii Noworodka w Szpitalu św. „Zofii” w Warszawie, w Poradni Rehabilitacyjnej „Orthos”, w Poradniach „Aga” Stowarzyszenia „Po Pierwsze Rodzina”, a obecnie – w Centrum Rehabilitacji “Dr. Best” w Warszawie. 

W 1994 roku wprowadziła w Polsce formy układania, pielęgnacji oraz stymulacji wcześniaka i dziecka zagrożonego na oddziałach Patologii Wcześniaka i Noworodka, która jest stosowana do dnia dzisiejszego.

Sprowadziła do Polski specjalistyczne zaopatrzenie ortopedyczne dla niemowląt I dzieci, np. ”rogale – gniazdka” powszechnie stosowane na oddziałach Intensywnej Terapii w celu zabezpieczenia prawidłowej pozycji wcześniakowi w inkubatorze, TheraTogs, Benik, Spyo, ortozy Cascade i inne. 

Jako pierwszy fizjoterapeuta z Polski ukończyła w Grazu (Austria) kurs Diagnostyka Metodą Prechtla. Dzięki niej odbył się pierwszy w Polsce kurs TIMP, prowadzony przez główną autorkę testu, panią Susan Campbell.

Zofia Szwiling – Waleczko ukończyła również kursy Infant Motor Profile (Holandia), PNF Podstawowy, tkanki miękkie w pediatrii, Kinezjotaping w Pediatrii (USA), dobór ortoz Cascade (USA), Postępowanie terapeutyczne na oddziale wcześniaka (USA), Motor Control i Motor Learning (USA), i wiele innych. Zaprosiła do Polski Lois Bly, PT (USA), której asystowała podczas prowadzonego przez Lois kursu Baby Bobath.

Zofia Szwiling – Waleczko jest autorką wielu kursów kształcących fizjoterapeutów m.in. w zakresie fizjoterapii dzieci metodą NDT-Bobath, realizowanych w Europie i na świecie.

Prowadziła ponad 80 specjalistycznych kursów w tej dziedzinie dla lekarzy, logopedów, fizjoterapeutów w całej Europie.

Autorka licznych publikacji, wystąpień i wykładów na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Zofia Szwiling – Waleczko w 2014 roku wraz z Polskim Stowarzyszeniem NDT-Bobath zorganizowała międzynarodowy kongres poświęcony problemom wcześniaków zatytułowany „Wcześniak pozostaje wcześniakiem przez całe swoje życie…?”, w którym udział wzięli najlepsi specjaliści zajmujący się tymi problemami z Europy, USA i Kanady.

Jest założycielem Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath, członkiem SoPAC, EBTA i NDTA.

Mieszka w Polsce i USA.