Kurs Refresher Gdańsk

Centrum Terapii WYSPA w Gdańsku zaprasza na kurs:

Koncepcja NDT Bobath –

współczesne podejście funkcjonalne w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – kurs „odświeżający”

 

Kurs „refresher” zgodny z wytycznymi EBTA (European Bobath Tutors Assosiation)- Post Basic Paediatric Courses (Bobath/NDT).

 

Kurs jest zgodny z podstawą programową EBTA i jest certyfikowany pieczęcią EBTA.

 

Prowadzący:

Gillian Stern, PT,  Instruktor senior NDT Bobath, Prezydent EBTA (Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Bobath)

 

Nauczyciel asystujący:

Liliana Klimont, PT, instruktor NDT Bobath

 

Dla kogo:

Absolwenci kursu podstawowego NDT Bobath (Fizjoterapeuci, logopedzi, terapeuci zajęciowi).

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Bobath zaleca się, aby absolwenci kursów podstawowych NDT Bobath, uczestniczyli w szkoleniach zaawansowanych i aktualizowali wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie koncepcji Bobath.

Termin:                     14.11 – 18.11.2016 r

Miejsce szkolenia: siedziba firmy Olicon, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 23

Cele kursu

Kurs „refresher” jest świetną okazją zarówno do „odświeżenia”, jak również uzupełnienia umiejętności teoretycznych i praktycznych. Kurs obejmuje zagadnienia związane z klasyfikacją mózgowego porażenia dziecięcego, oceną funkcjonalną, planowaniem terapii i rozwiązywaniem problemów klinicznych („problem solving”).

Zajęcia praktyczne, w tym praca z dzieckiem i praca „na sobie” obejmują 50% czasu szkolenia. W trakcie szkolenia uczestnicy doskonalą własne techniki „handlingu”, przeprowadzają analizę funkcjonalną i proponują rozwiązania kliniczne w odniesieniu do dzieci z różnymi postaciami mózgowego porażenia dziecięcego.

 

Kurs będzie tłumaczony na język polski.

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:

akademia@olicon.com.pl wypełniając formularz ze strony: www.fizjoterapiadzieci.pl w zakładce Szkolenia

Wymagane dołączenie skanu/kopii certyfikatu ukończenia kursu Basic NDT Bobath.

 

Zapraszamy!