Analiza rozwoju ruchowego dziecka w pierwszym roku życia

Fundacja In Corpore zaprasza na kurs

Analiza rozwoju ruchowego dziecka w pierwszym roku życia

Analiza rozwoju ruchowego dziecka w pierwszym roku życia (wczesne symptomy i zagrożenia wynikające z zaburzeń centralnej koordynacji ruchowej. Analiza rozwoju i planowanie terapii).

 Celem kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności oceny  rozwoju dziecka  w 1 roku życia w oparciu o idealną motoryczną ontogenezę. W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia świadczące o zaburzeniach koordynacji nerwowej oraz pokazane możliwości terapeutyczne w oparciu o uznane koncepcje neurorozwojowe.

 

Termin: 30.09.-02.10.2016

Miejsce: Fundacja In Corpore, Katowice

Cena 690 zł

Zapisy: www.fundacjaincorpore.pl (zakładka działalność)

Mail:  kursy@fundacjaincorpore.pl,  

 

Kurs poprowadzą

dr Małgorzata Fuchs – fizjoterapeuta

 

 

RAMOWY PROGRAM KURSU:

1. Zapoznanie się z idealną motoryczną ontogenezą dziecka w pierwszym roku życia. 
2. Szczegółowa analiza rozwoju w poszczególnych kwartałach.
3. Ocena dziecka w aspekcie funkcji podporowo wyprostnych oraz ocena rozwoju funkcji   
    chwytnych i rozwój schematu ciała.
4. Objawy alarmujące świadczące o zaburzeniach koordynacji nerwowej. 
5. Zasad oceny koordynacji nerwowej z punktu widzenia terapeuty.
6. Na przykładzie pacjentów w różnym przedziale wiekowych analiza i ocena rozwoju 
    dziecka.    
7. Określenie problemów i odchyleń od idealnej ontogenezy powodujących zaburzenia na    
    poszczególnych etapach rozwojowych. 
8. Strategia terapii w kontekście głównego problemu funkcjonalnego dziecka.