Warsztaty: „Niemowlę z grupy ryzyka – wcześniak i nie tylko – podejście terapeutyczne”

W związku z dużym  zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem poprzednich (grudniowych) warsztatów „Wcześniak w terapii”
serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie warsztatowe:


„Niemowlę z grupy ryzyka – wcześniak i nie tylko – podejście terapeutyczne”


Prowadzący: NEDA ROTAR – SENIOR INSTRUKTOR NDT-Bobath TUTOR – Słowenia,
ALEKSANDRA ŁADA – Neurologopeda Kliniczny, Senior Tutor NDT-Bobath SLT


TERMIN: 19-22.06.2014


MIEJSCE: Bielsko-Biała Pisarzowice – Centrum Rehabilitacji ul. Pańska 15 a – nowoczesny ośrodek z dobrym klimatem i atmosferą do pracy –  www.centrumrehabilitacji-pisarzowice.pl

CENA: 1900 zł (w tym 23% VAT)

Szkolenie ma charakter zaawansowany, dla terapeutów którzy ukończyli przynajmniej kurs podstawowy NDT-Bobath.


ZAKRES TEMATÓW PORUSZANYCH NA WARSZTATCH:

– powtórzenie sekwencji rozwojowych w prawidłowej motoryce,
– wcześniak a dziecko urodzone o czasie,
– jak myśleć o napięciu mięśniowym?
– asymetria – co to oznacza?
– diagnostyka funkcjonalna, ocena motoryki spontanicznej,
– techniki i wspomagania w terapii niemowląt,
– rozwiązywanie problemów terapeutycznych – jak pomóc dziecku być aktywnym w lepszym wzorcu nie manipulując nim,
– techniki pielęgnacji wspomagające prawidłowy rozwój wcześniaka i dziecka donoszonego,
– sensomotoryczne aspekty rozwoju niemowlęcia z grupy ryzyka – przesłanki do terapii,
– sensomotoryczne doświadczenia w wodzie,
– odczytywanie „sygnałów” dziecka w nawiązywaniu kontaktu podczas terapii,
– komunikacja z rodzicami kluczem do współpracy,
– warunki bezpiecznego karmienia dzieci urodzonych przedwcześnie oraz z obciążeniem
   wywiadu C-P,
–  techniki stymulacji ssania, wspomaganie koordynacji ssania, oddychania i połykania,
– dobór aktywnej pozycji do karmienia piersią, butelką, łyżeczką w świetle ICF,
– akcesoria do podaży pokarmów, strategie żywieniowe, dodatkowe wsparcie terapeutyczne,
– kolejne etapy wprowadzania pokarmów i techniki ich podaży.

FORMY PRACY:

– praca na matach, na lalkach, praca w grupach z wcześniakami i dziećmi donoszonymi w różnym wieku pod okiem nauczycieli,
– demo prowadzących,
– nagrania video z demo i z pracy w grupach – analiza, omówienie, dyskusja,
– rozwiązywanie problemów, odpowiedzi na pytania. (zachęcamy do wcześniejszego przesłania własnych pytań i problemów do omówienia)


Organizator zapewnia materiały z warsztatów w wersji elektronicznej (w tym demonstracje nauczycieli).


OPŁATA obejmuje: udział w zajęciach, poczęstunek podczas przerw oraz lunch.

ZGŁOSZENIA przyjmujemy mailem z podaniem danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon,
data i miejsce ukończenia kursu podstawowego NDT-Bobath i ew. Baby.
Dane do faktury zawierające: nazwę, adres i NIP płatnika.
Wstępne przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone mailowo. Wpisanie na listę uczestników nastąpi w chwili wpłaty na konto zadatku w wysokości 500 zł. Wpłaty zadatku do 7 dni od daty potwierdzenia zgłoszenia. Pozostała kwota 1400 zł do 10 maja2014.  

WPŁATY: RAM, Bielsko Biała, Ul. Uroczysko 9, Konto BSK 04 1050 1399 1000 0007 0094 0927
Dodatkowe informacje pod nr tel. +48 502 708 501 mail: ram@balon.biz

Pozdrawiam i serdecznie zapraszam na warsztaty –  Jolanta Balon (terapeutka NDT-Bobath)
 
RAM JACEK BALON Bielsko-Biała ul. Uroczysko 9; NIP 6461009901