Szkolenie: Pierwszy rok życia dziecka w świetle aktualnych teorii rozwoju człowieka. Analiza ilościowa i jakościowa ­ wstęp do oceny neurorozwojowej.

 

Pierwszy rok życia dziecka w świetle aktualnych teorii rozwoju człowieka.
Analiza ilościowa i jakościowa ­ wstęp do oceny neurorozwojowej.

 

 I Moduł:               0 ­ 6 miesiąc życia             Termin:  31.05 – 01.06.2014 r.
II Moduł:               7 -12 miesiąc życia            Termin:  28.06 – 29.06.2014 r.

 
Osoba Prowadząca: mgr Liliana Klimont – instruktor NDT­Bobath, instruktor SI
Dodatkowy wykład oraz demo poprowadzi Pani Aleksandra Łada – NDT SLT Senior Tutor.

Miejsce:  Ośrodek Wczesnej Interwencji i Rehabilitacji dla niemowląt, dzieci i młodzieży
                  Warszawa, ulica Puławska 233 lok. D2 (1 piętro)
 
Warunki uczestnictwa:  ukończony kurs podstawowy NDT­Bobath

Koszt: I Moduł 1000 zł,   II Moduł 1000 zł
Opłata obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, bufet oraz lunch


Potwierdzeniem udziału jest wniesienie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200 zł w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia na rachunek bankowy:   66 1050 1054 1000 0091 4337 1236
Pozostałą kwotę prosimy wpłacić do dnia: 30.04.2014 r.

Prosimy o podanie danych do faktury, jeśli będą inne niż na przelewie.

Zakres warsztatów:

Dokładna analiza rozwoju prawidłowego:
rozwój funkcji sensoryczno­ motorycznych w kolejnych miesiącach życia,      
analiza kinezjologiczna wzorców postawy i ruchu,
koncepcja motorycznego uczenia się (motor learning)i rozwoju kontroli motorycznej (motor control).

Wstęp do diagnostyki funkcjonalnej: aktualne metody wczesnej diagnostyki zaburzeń w oparciu o EBM (Evidenced Based Medicine).

Zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym demonstracja dziecka, omówienie na podstawie nagrania video, „problem solving”­ rozwiązywanie problemów klinicznych.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel.: 501 373 702