Informacja dla Członków PS-NDT Bobath

Informacja dla Członków PS-NDT Bobath

Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath przypomina wszystkim swoim Członkom o konieczności uregulowania składek członkowskich za rok 2015. Wysokość składki członkowskiej wynosi 50 zł. Przypominamy, iż składkę za rok 2015 należało uiścić do końca marca 2015.
Informujemy, iż osoby uczestniczące w Kongresie EBTA 2014 mają opłaconą składkę za rok 2014 i 2015. 
Zgodnie ze Statutem Polskiego Stowarzyszenia NDT- Bobath, Członkowie którzy mają nieuregulowane składki za rok bierzący, będą usunięci z listy Członków Stowarzyszenia. 

Informacji dotyczących składek członkowskich udziela skarbnik PS NDT – Bobath 
Katarzyna Padula katarzyna.padula@ndt-bobath.pl

Serdecznie  zapraszamy.
Zarząd PS NDT- Bobath