„Interdyscyplinarne podejście do zabezpieczenia narządu ruchu u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (OUN)”

Fundacja In Corpore zaprasza na kurs:

„Interdyscyplinarne podejście do zabezpieczenia narządu ruchu u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (OUN)”

Kurs ma na celu przekazanie i pogłębienie aktualnej wiedzy na temat zabezpieczenia narządu ruchu dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego zagrożonych deformacjami powstającymi w wyniku funkcjonowania  dzieci w nieprawidłowych wzorcach postawy i ruchu oraz spastyczności występującej u  pacjentów neurologicznych. Problem normalizacji napięcia  zaprezentowany jest w kilku aspektach: z punktu widzenia lekarza ortopedy, neurochirurga, chirurga i fizjoterapeuty.


Na kursie zostanie przekazana najnowsza wiedza poświęcona:  diagnostyce i leczeniu zachowawczym i operacyjnym stawów biodrowych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, aktualnym możliwościom neurochirurgicznymi i chirurgicznymi redukcji spastyczności  oraz doboru prawidłowego  zaopatrzenia ortopedycznego w celu zabezpieczenia dzieci przed powstaniem deformacji narządu ruchu 

Termin: 15-17.04.2016
Miejsce: Fundacja In Corpore, Katowice
Cena 890 zł
Zapisy: www.centrumincorpore.pl (zakładka kursy i szkolenia) fizjoterapia@centrumincorpore.pl,  

Instruktorzy kursu:
prof. dr. hab. Sławomir Snela – specjalista ortopeda
dr n.k.f Anna Gogola – fizjoterapeuta
lek. med. Jerzy Luszawski – specjalista neurochirurg
dr Tadeusz Łyczakowski – specjalista chirurg dziecięcy


RAMOWY PROGRAM KURSU:
1.    Dynamika rozwoju patologicznych wzorców ruchu u dzieci ze zróżnicowanymi        
możliwościami antygrawitacyjnymi określonymi według skali Gross Motor Function  Classification System (GMFCS). Charakterystyka rozwoju patologicznych wzorców ruchu w zależności od stopnia uszkodzenia OUN.
2.    Algorytmy interdyscyplinarnego usprawniania dzieci  uwzględnieniem wieku i stopnia dysfunkcji OUN. Efekty interdyscyplinarnego podejścia do zabezpieczenia narządu ruchu u dzieci z różnymi możliwościami antygrawitacyjnymi (diplegia i quadriplegia). .
3.    Kryteria doboru odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego u dzieci ze zróżnicowanymi  możliwościami antygrawitacyjnymi – prezentacja doboru sprzętu ortopedycznego u dzieci z umiarkowanymi lub ciężkimi dysfunkcjami OUN. Dostosowanie odpowiedniego sprzętu do możliwości funkcjonalnych dziecka z III/IV GMFCS. W tej części kursu uczestnicy zapoznają się z różnymi modelami łusek, stabilizatorów statycznych i dynamicznych, które zostaną zaprezentowane na pacjentach wykazujących potrzeby w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego (Vigo, NF Walker, Akson).
4.    Zasady profilaktyki, leczenia bezoperacyjnego i operacyjnego neurogennego zwichnięcia stawu biodrowego w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego. Typowe problemy rehabilitacyjne w okresie pooperacyjnym u dzieci leczonych metodami neurochirurgicznymi.
5.    Neurochirurgiczne metody redukcji spastyczności (selektywna rizotomia korzeni grzbietowych, neurotomie, implantacja pompy baklofenowej) – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania.
6.    Zasady kwalifikacji dzieci do operacji rizotomii – przykłady
7.    Zasady diagnostyki, leczenia przed- i pooracyjnego fibrotomii metodą Ulzibata.  Omówienie metody i wyników leczenie.
8.    Efekty bezpośrednie i długofalowe operacji neurochirurgicznych zmniejszających spastyczność. Łączenie leczenia neurochirurgicznego i ortopedycznego
9.    Ewolucja obrazu biodra neurogennego w przebiegu postaci spastycznej mózgowego porażenia dziecięcego.  Praktyczne wyznaczanie wskaźnika migracji głowy kości udowej. Badanie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym poziomu IV lub V GMFCS i ustalanie planu leczenia.
10.    Podstawowe wskazania do kompleksowego leczenia operacyjnego narządu ruchu  w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego. Zasady doboru wskazań  do zabiegów operacyjnych.
11.    Badanie dziecka chodzącego z mózgowym porażeniem dziecięcym poziomu III lub II GMFCS i ustalanie planu leczenia w tym potencjalnych wskazań do leczenia operacyjnego.