„Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci”

Fundacja In Corpore zaprasza na kurs
"Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci"

Celem kursu jest analiza wzorców posturalnych i motorycznych obserwowanych u dzieci z nieznacznymi zaburzeniami regulacji
napięcia mięśniowego mieszczących się w normie intelektualnej i nie mających zaburzeń neurologicznych takich jak mózgowe
porażenie lub dystrofia mięśniowa. Diagnozowane u niemowląt zaburzenia regulacji mogą w przyszłości  skutkować rozwojem wad
postawy ciała.

Celem kursu jest diagnoza, prognoza oraz określenie kryteriów włączenia omawianych dzieci do terapii na różnych
etapach rozwoju. Grupa dzieci z nieznacznymi zaburzeniami regulacji napięcia mięśniowego jest aktualnie najczęstszym klientem
gabinetów fizjoterapeutycznych i wzbudza liczne kontrowersje odnośnie konieczności włączenia postępowania korygującego. W
ramach kursu zostaną przedstawione kryteria kwalifikujące dzieci powyżej 1 r.ż do terapii opracowane na podstawie wieloletnich
 doświadczeń instruktorów oraz przewidywane konsekwencje zaniechania terapii neurorozwojowej.

Termin: 05.-06.03.2016

Miejsce: Fundacja In Corpore, Katowice

Cena 690 zł

Zapisy: www.centrumincorpore.pl (zakładka kursy i szkolenia) fizjoterapia@centrumincorpore.pl,  

Kurs poprowadzą

Profesor doc. dr hab. Małgorzata Matyja – fizjoterapeuta

dr n. k. f Anna Gogola – fizjoterapeuta,

RAMOWY PROGRAM KURSU:

– Charakterystyka wzorców reakcji nastawczych i równowagi w przebiegu rozwoju prawidłowego w okresie niemowlęcym
– Prognozowanie jakości postawy ciała na podstawie klinicznej obserwacji aktywacji taśm mięśniowo – powięziowych u niemowląt
– Pielęgnacja neurorozwojowa niemowląt z nieznacznymi zaburzeniami regulacji napięcia mięśniowego jako prewencja deformacji narządu ruchu w okresie niemowlęcym. Demonstracja na dziecku instruktażu pielęgnacyjnego
– Terapia neurorozwojowa jako prewencja deformacji narządu ruchu w okresie niemowlęcym.
– Aspekty prawidłowego rozwoju motorycznego w okresie poniemowlęcym i przedszkolnym.
– Kryteria kwalifikacji małych dzieci z różnymi wariantami chodu fizjologicznego do terapii neurorozwojowej.
– Kryteria kwalifikacji dzieci w wieku szkolnym z różnymi wadami postawy ciała do postępowania korekcyjnego.
– Demonstracje pracy z dzieckiem.