Kurs wprowadzający do terapii Tkanek Miękkich w Pediatrii

Kurs wprowadzający do terapii Tkanek Miękkich w Pediatrii

Termin: 19–20. 07. 2014
Osoba prowadząca:
mgr Ireneusz Hałas,
specjalista fizjoterapii,
Asystent Współczesnych Metod Diagnostyki i Leczenia Tkanek Miękkich Dr. Jarosława Ciechomskiego

Miejsce: 04-035 Warszawa, ul. Ostrzycka  2/4

Warunki uczestnictwa: ukończone studia magisterskie lub licencjackie fizjoterapii, technik fizjoterapii

Koszt: 1100 zł

Opłata obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, bufet oraz lunch

Potwierdzeniem udziału jest wniesienie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200 zł w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia na rachunek bankowy:
ING 66 1050 1054 1000 0091 4337 1236
Pozostałą kwotę prosimy wpłacić do dnia: 20.06.2014 r.
 
Zakres warsztatów:
 

  1. Teoretyczne aspekty terapii tkanek miękkich
  2. Anatomia i fizjologia skóry, powięzi i mięśni
  3. Dyskusja i zebranie informacji nt. problemów funkcjonalnych u dzieci z zaburzeniami strukturalnymi /blizny i zrosty pooperacyjne, napięcia rozścięgna podeszwowego, sztywne kifozy, restrykcje w obrębie klatki piersiowej/
  4. Prezentacja pracy z pacjentem z dysfunkcjami mięśniowo – powięziowymi / blizny i zrosty pooperacyjne, napięcia rozścięgna podeszwowego, restrykcje w obrębie klatki piersiowej
  5. Ćwiczenie czucia i manualnego dotyku systemu skórno-powięziowego
  6. Nauka wyczuwania restrykcji mięśniowo-powięziowych
  7. Ćwiczenie podstawowych technik uwalniania mięśniowo-powięziowego
  8. Praca indywidualna z dzieckiem z restrykcjami mięśniowo-powięziowymi w ujęciu funkcjonalnym /spastyczne kończyny górne i dolne/
  9. Podsumowanie doświadczeń terapeutycznych
  10. Prosimy o podanie danych do faktury, jeśli będą inne niż na przelewie.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel.: 501 373 702