KURS PODSTAWOWY NDT-Bobath

Informujemy, że w dniach 14 lipca – 8 sierpnia oraz 13 października – 7 listopada 2014 roku 
Nowym Targu odbędzie się kurs podstawowy NDT Bobath.

Prowadzący:
– Senior Instruktor NDT -Bobath Liana Milioti (Grecja) PT
– Senior Instruktor NDT -Bobath dr Marię Borkowską (Polska) oraz dr Małgorzatę Szmurło (Polska)
– Senior Instruktor NDT-Bobath Fotini Zografou (Grecja) OT
– Senior Instruktor NDT -Bobath Dore Blom (Grecja)SLT

 Kurs obejmuje 360 godzin lekcyjnych (45 min)

 Organizator – informacje dotyczące kursu:
 Sebastian Gołębiowski:
 s.golebiowski@gazeta.pl
 tel: 604 444 718