„Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci”

Fundacja In Corpore zaprasza na kurs

"Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci"

Celem kursu jest analiza wzorców posturalnych i motorycznych obserwowanych u dzieci z nieznacznymi zaburzeniami regulacji napięcia mięśniowego mieszczących się w normie intelektualnej i nie mających zaburzeń neurologicznych takich jak mózgowe porażenie lub dystrofia mięśniowa. Diagnozowane u niemowląt zaburzenia regulacji mogą w przyszłości  skutkować rozwojem wad postawy ciała. Celem kursu jest diagnoza, prognoza oraz określenie kryteriów włączenia omawianych dzieci do terapii na różnych etapach rozwoju. Grupa dzieci z nieznacznymi zaburzeniami regulacji napięcia mięśniowego jest aktualnie najczęstszym klientem gabinetów fizjoterapeutycznych i wzbudza liczne kontrowersje odnośnie konieczności włączenia postępowania korygującego. W ramach kursu zostaną przedstawione kryteria kwalifikujące dzieci powyżej 1 r.ż do terapii opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń instruktorów oraz przewidywane konsekwencje zaniechania terapii neurorozwojowej.

Termin: 07.-08.10.2016

Miejsce: Fundacja In Corpore, Katowice

Cena 690 zł

Zapisy: www.fundacjaincorpore.pl (zakładka działalność)

Mail:  kursy@fundacjaincorpore.pl,  

 

Kurs poprowadzą

Profesor doc. dr hab. Małgorzata Matyja – fizjoterapeuta

 

dr n. k. f Anna Gogola – fizjoterapeuta, 

 

RAMOWY PROGRAM KURSU:

– Charakterystyka wzorców reakcji nastawczych i równowagi w przebiegu rozwoju prawidłowego w okresie niemowlęcym
– Prognozowanie jakości postawy ciała na podstawie klinicznej obserwacji aktywacji taśm mięśniowo – powięziowych u niemowląt
– Pielęgnacja neurorozwojowa niemowląt z nieznacznymi zaburzeniami regulacji napięcia mięśniowego jako prewencja deformacji narządu ruchu w okresie niemowlęcym. Demonstracja na dziecku instruktażu pielęgnacyjnego
– Terapia neurorozwojowa jako prewencja deformacji narządu ruchu w okresie niemowlęcym.
– Aspekty prawidłowego rozwoju motorycznego w okresie poniemowlęcym i przedszkolnym.
– Kryteria kwalifikacji małych dzieci z różnymi wariantami chodu fizjologicznego do terapii neurorozwojowej.
– Kryteria kwalifikacji dzieci w wieku szkolnym z różnymi wadami postawy ciała do postępowania korekcyjnego.
– Demonstracje pracy z dzieckiem.