Interdyscyplinarne podejście do zabezpieczenia narządu ruchu u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

Fundacja In Corpore zaprasza na kurs

Interdyscyplinarne podejście do zabezpieczenia narządu ruchu u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

 

Kurs ma na celu przekazanie i pogłębienie aktualnej wiedzy na temat zabezpieczenia narządu ruchu dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego zagrożonych deformacjami powstającymi w wyniku funkcjonowania  dzieci w nieprawidłowych wzorcach postawy i ruchu oraz spastyczności występującej u  pacjentów neurologicznych. Problem normalizacji napięcia  zaprezentowany jest w kilku aspektach: z punktu widzenia lekarza ortopedy, neurochirurga, chirurga i fizjoterapeuty.
Na kursie zostanie przekazana najnowsza wiedza poświęcona:  diagnostyce i leczeniu zachowawczym i operacyjnym stawów biodrowych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, aktualnym możliwościom neurochirurgicznymi i chirurgicznymi redukcji spastyczności  oraz doboru prawidłowego  zaopatrzenia ortopedycznego w celu zabezpieczenia dzieci przed powstaniem deformacji narządu ruchu 

Termin: 28-30.10.2016

Miejsce: Fundacja In Corpore, Katowice

Cena 890 zł

Zapisy: www.fundacjaincorpore.pl (zakładka działalność)

Mail:  kursy@fundacjaincorpore.pl,  


Instruktorzy kursu:
prof. dr. hab. Sławomir Snela – specjalista ortopeda
dr n.k.f Anna Gogola – fizjoterapeuta
lek. med. Jerzy Luszawski – specjalista neurochirurg
dr Tadeusz Łyczakowski – specjalista chirurg dziecięcy

RAMOWY PROGRAM KURSU:

 1. Dynamika rozwoju patologicznych wzorców ruchu u dzieci ze zróżnicowanymi        

możliwościami antygrawitacyjnymi określonymi według skali Gross Motor Function  Classification System (GMFCS). Charakterystyka rozwoju patologicznych wzorców ruchu w zależności od stopnia uszkodzenia OUN.

 1. Algorytmy interdyscyplinarnego usprawniania dzieci  uwzględnieniem wieku i stopnia dysfunkcji OUN. Efekty interdyscyplinarnego podejścia do zabezpieczenia narządu ruchu u dzieci z różnymi możliwościami antygrawitacyjnymi (diplegia i quadriplegia). .
 2. Kryteria doboru odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego u dzieci ze zróżnicowanymi  możliwościami antygrawitacyjnymi – prezentacja doboru sprzętu ortopedycznego u dzieci z umiarkowanymi lub ciężkimi dysfunkcjami OUN. Dostosowanie odpowiedniego sprzętu do możliwości funkcjonalnych dziecka z III/IV GMFCS. W tej części kursu uczestnicy zapoznają się z różnymi modelami łusek, stabilizatorów statycznych i dynamicznych, które zostaną zaprezentowane na pacjentach wykazujących potrzeby w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego (Vigo, NF Walker, Akson).
 3. Zasady profilaktyki, leczenia bezoperacyjnego i operacyjnego neurogennego zwichnięcia stawu biodrowego w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego. Typowe problemy rehabilitacyjne w okresie pooperacyjnym u dzieci leczonych metodami neurochirurgicznymi.
 4. Neurochirurgiczne metody redukcji spastyczności (selektywna rizotomia korzeni grzbietowych, neurotomie, implantacja pompy baklofenowej) – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania.
 5. Zasady kwalifikacji dzieci do operacji rizotomii – przykłady
 6. Zasady diagnostyki, leczenia przed- i pooracyjnego fibrotomii metodą Ulzibata.  Omówienie metody i wyników leczenie.
 7. Efekty bezpośrednie i długofalowe operacji neurochirurgicznych zmniejszających spastyczność. Łączenie leczenia neurochirurgicznego i ortopedycznego
 8. Ewolucja obrazu biodra neurogennego w przebiegu postaci spastycznej mózgowego porażenia dziecięcego.  Praktyczne wyznaczanie wskaźnika migracji głowy kości udowej. Badanie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym poziomu IV lub V GMFCS i ustalanie planu leczenia.
 9. Podstawowe wskazania do kompleksowego leczenia operacyjnego narządu ruchu  w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego. Zasady doboru wskazań  do zabiegów operacyjnych.
 10. Badanie dziecka chodzącego z mózgowym porażeniem dziecięcym poziomu III lub II GMFCS i ustalanie planu leczenia w tym potencjalnych wskazań do leczenia operacyjnego
 11. Badanie dziecka chodzącego z mózgowym porażeniem dziecięcym poziomu III lub II GMFCS i ustalanie planu leczenia w tym potencjalnych wskazań do leczenia operacyjnego.