Składki członkowskie

Przypominamy wszystkim członkom PS NDT-Bobath o regularnym opłacaniu składek członkowskich. Termin opłacania składek upływa każdego roku wraz z końcem marca.

Prosimy tych członków Stowarzyszenia, którzy zalegają ze składką za rok 2014 o jej opłacenie.

Informacji w sprawie składek udziela Skarbnik Stowarzyszenia – Katarzyna Padula.

Adres e-mail: katarzyna.padula@ndt-bobath.pl