Walne Zebranie członków PS NDT-Bobath


ZAWIADOMIENIE
ZARZĄD PS NDT BOBATH ZAWIADAMIA, ŻE DNIA 10 MAJA 2014 R. O GODZ. 16.30 ODBĘDZIE SIĘ

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NDT BOBATH.

MIEJSCE – LESZNO,UL.OSTROROGA 9a
WYŻSZA SZKOŁA MARKETINGU I ZARZĄDZANIA
I PIETRO

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA PONIŻEJ:

PORZĄDEK  OBRAD  WALNEGO  ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
POLSKIEGO  STOWARZYSZENIA  NDT BOBATH   W  DNIU   10.05.2014R.

1.Rejestracja uczestników, lista obecności.
2.Otwarcie zebrania i powitanie uczestników.
3.Wybór przewodniczącego zebrania ,protokolantów ,komisji skrutacyjnej dla policzenia uczestników i stwierdzenia ważności zebrania.
4.Sprawozdanie finansowe za rok 2013.
5.sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz plany na przyszłość.
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7.Pytania i odpowiedzi.
8.Sprawdzenie listy obecności pod względem uprawnionych do głosowania .Przewodniczący zamyka zebranie i po 15 min. otwiera zebranie przyjmując liczbę głosów za kworum.
9.Głosowanie nad:
  -Sprawozdanie finansowe za rok 2013
  -Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  -Sprawozdanie działalności Zarządu PS NDT Bobath
10.Wolne  wnioski.
11.Głosowanie nad wolnymi wnioskami.
12.Zakończenie Walnego Zebrania członków przez Przewodniczącego zebrania.